Реєстрація адресатів в адресній книзі

 
Ви можете зареєструвати номер факсу чи адресу електронної пошти отримувача, які можна використовувати під час надсилання сканованих документів в адресну книгу. Як адресата в адресній книзі також можна зареєструвати адресата інтернет-факсів, розташування папки файлового сервера (IP-адресу та шлях) і сховище (Розширений простір) багатофункціонального принтера Canon.
Щоб зареєструвати адресата для власного використання, потрібно ввійти за допомогою системи керування персональною автентифікацією. Керування користувачами
Адресати також можна реєструвати/редагувати/видаляти на таких екранах:
<Адресна книга> на екрані основних функцій факсу  Основні операції з надсилання факсів
<Адресна книга> на екрані основних функцій сканування  Основні операції для сканування оригіналів 
1
Натисніть <Параметри адр./переадр.>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Реєструвати адресатів>.
3
Натисніть <Реєстр. нов. адресата>.
4
Виберіть тип адресата, який потрібно зареєструвати.
Виберіть <Факс>, <Електронна пошта>, <Інтернет-факс> або <Файл> як тип адресата, який потрібно зареєструвати.
5
Виберіть, чи реєструвати адресатів із розкривного списку адрес.
Якщо потрібно зареєструвати адресата для власного використання, виберіть <Особист. сп. адрес>.
Якщо потрібно зареєструвати адресата, якого може редагувати лише адміністратор, виберіть <Спис. адр. для адмін.>.
Якщо потрібно надати спільний доступ до адресата зареєстрованій групі користувачів, виберіть зареєстрований список адрес групи користувачів.
Списки адрес від <Список адрес 1> до <Список адрес 10> можна вважати 10 окремими адресними книгами. Класифікація списку адрес за відділами чи бізнес-партнерами допомагає швидше знайти їх під час вибору адресата. Списком адрес також простіше керувати, якщо змінити його назву на назву відділу чи бізнес-партнера (<Перейменувати список адрес>).
Ви також можете налаштувати список адрес групи користувачів, дозволивши реєструвати/редагувати адресатів із Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) лише адміністратору. (<Задати адресата> <Використовувати список адрес груп користувачів>)
6
Натисніть поле <Ім’я> , щоб ввести адресата, а тоді натисніть кнопку <Далі>.
7
Налаштуйте параметри відповідно до типу адресата, вибраного на кроці 4.
Факс
Електронна пошта
Інтернет-факс
Файловий сервер/Розширений простір
8
Натисніть <OK>  <Закрити>.
Якщо керування адресатами здійснюється за допомогою номерів доступу, введіть номер доступу (Обмеження доступу до адресатів, зареєстрованих в адресній книзі) після натискання кнопки <Далі> на кроці 8.
Якщо ви намагаєтеся надіслати дані на файловий сервер/Розширений простір, у якому для параметра <Підтверд. перед надсиланням> встановлено значення <Увімк.>, з’явиться екран із запитом ввести ім’я користувача та пароль. У такому випадку введіть попередньо налаштований пароль. Якщо потрібно налаштувати файловий сервер/Розширений простір в адресі групи, установіть для параметра <Підтверд. перед надсиланням> значення <Вимк.>. Ви не можете надіслати адресу групи, зокрема файловий сервер/Розширений простір, на якому для параметра <Підтверд. перед надсиланням> встановлено значення <Увімк.>.
Кілька адресатів, збережених в адресній книзі, можна об’єднати в групу. Докладнішу інформацію про це див. у розділі Реєстрація кількох адресатів як групи.
Для отримання інформації про адресатів, збережених в адресній книзі, див. розділ Редагування зареєстрованих адресатів в адресній книзі.
UPN (User Principal Name – головне ім’я користувача) може використовуватися, тільки якщо виконується надсилання на комп’ютер, що входить до домену, який працює під керуванням Active Directory.
ПОРАДИ
Якщо сервер LDAP уже зареєстровано на апараті (Реєстрація LDAP-сервера), можна знайти адресатів і зберегти їх в адресній книзі. Натисніть кнопку <Параметри адр./переадр.>  <Реєструвати адресатів>  <Реєстр. нов. адресата>  <Реєстр. із сервера LDAP> і знайдіть адресатів за допомогою опції <Пошук за умовами>.
Якщо ім’я користувача та пароль правильні, однак результат пошуку пустий, перевірте параметр часу на сервері LDAP й апараті. Якщо параметр часу на сервері LDAP й апараті відрізняється на п’ять або більше хвилин, пошук неможливо виконати.
Якщо як результати пошуку відображається кілька адресатів, ви можете зареєструвати до 256 із них одночасно.
Через LDAP-сервер можна отримати інформацію, яка містить лише імена й номери факсів чи адреси. За потреби зареєструйте іншу інформацію в параметрі <Докл. відом./Редагувати>.
Ви не можете одночасно шукати адресатів на сервері LDAP із панелі керування та Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Під час пошуку адресатів на сервері LDAP з панелі керування апарата можна вказати чотири умови пошуку. Однак під час пошуку адресатів на сервері LDAP з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) можна вказати лише одну умову пошуку.
Можливо, потрібно буде ввести ім’я користувача та пароль. Введіть ім’я користувача та пароль для апарата, зареєстровані на LDAP-сервері. Якщо інформація для авторизації не використовується, виконайте пошук із порожніми полями імені користувача та пароля в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Зазначення/реєстрація адресатів з історії надсилання
Ви можете вказати адресатів і зареєструвати адресатів в адресній книзі з історії надсилання на екрані <Монітор стану>. Це заощаджує час, оскільки не вимагає безпосереднього введення адреси, а також запобігає надсиланню неправильному адресату внаслідок введення неправильної адреси.
Зазначення адресату: <Монітор стану> <Надіслати> <Журнал завдань> виберіть адресата для надсилання <Указ. як адресата надсил.> <OK>
Реєстрація адресата: <Монітор стану>  <Надіслати> <Журнал завдань> виберіть адресата для реєстрації  <Зареєстр. адресата>  зареєструйте адресата на екрані реєстрації для кожного типу адресата
Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Перевірка стану та перегляд журналу відсканованих документів
6W2E-036