Скасування надсилання факсів

Можна скасувати сканування оригіналів або надсилання факсів, які саме надсилаються чи очікують на надсилання.

Скасування сканування оригіналів

1
Натисніть <Скасувати> на відображеному екрані або .
2
Натисніть <Так>.
Сканування оригіналів скасовано.

Скасування надсилання факсів, які саме надсилаються чи очікують на надсилання

1
Натисніть <До моніт. стану> на відображеному екрані.
2
Натисніть <Надіслати> <Стан завдання>.
3
Виберіть <Факс>.
Відображається перелік завдань, що надсилаються або очікують на надсилання.
4
Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть <Скасувати>.
5
Натисніть <Так>.
Надсилання факсу скасовано.
Негайне скасування завдання, що надсилається
Якщо натиснути на панелі керування, щоб скасувати факсимільне завдання під час його надсилання, з’являється повідомлення <Можна скасувати вказане нижче завдання надсилання?>. Натисніть <Так>, щоб скасувати надсилання факсу.
Щоб вибрати завдання, яке потрібно скасувати, можна вибрати <Останнє отримане завдання> або <Завдання, яке надсилається>. <Завд., яке скасовується під час натискю клавіші Стоп>
Якщо є кілька завдань надсилання, натисніть , щоб відобразити екран для вибору завдання надсилання, яке потрібно скасувати. Якщо завдання надсилання, яке потрібно скасувати, не відображається, натисніть кнопку <Перев. інші завдання>, щоб відобразити <Завдання надсил.>. Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть <Скасувати>.
6W2E-04W