Настроювання насиченості

Якщо насиченість друку значно відрізняється від оригіналу, дотримуйтеся нижченаведеної процедури, щоб відрегулювати насиченість сканування ближче до оригіналу.
1
Натисніть   <Налаштування/Тех. обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Корекція насиченості>.
2
Настройте насиченість.
Якщо встановлено сторону <Темний>, ділянки, надруковані з максимальною насиченістю, збільшуються. Якщо встановлено сторону <Світл.>, заповнені ділянки, текст і лінії можуть бути надруковані як напівтони, а точки відсутні. Цей параметр слід в основному використовувати для регулювання середньої насиченості друку.
3
Натисніть <OK>.
6W2E-0HA