Основні операції для сканування оригіналів

У цьому розділі описано основні операції сканування оригіналів.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть кнопку <Сканувати й надіслати>. Екран <Головний>
3
Укажіть адресата на екрані основних функцій сканування. Екран основних функцій сканування
Зазначення адресатів з адресної книги
Зазначення адресатів за допомогою кнопок виклику одним дотиком
Введення адресатів вручну
Зазначення адресатів на LDAP-сервері
Зазначення власної адреси електронної пошти
Зазначення особистої папки
Зазначення адресатів з адресної книги мобільного пристрою
Зазначення адрес у полі Cc/Bcc (Копія/Прихована копія)
Щоб указати кілька адресатів, натисніть кнопку <Указати адресатів> і вкажіть додаткового адресата.
Щоб видалити адресата, виберіть необхідного адресата й натисніть кнопку <Видал. адрес.>.
Можна вибрати адресата й натиснути <Докладн.>, щоб підтвердити детальну інформацію, яка стосується вибраного адресата.
Можна змінити тільки адресатів із розділу <Докладн.>, які вводилися за допомогою функції реєстрації нового адресата, а також адресатів, отримані через LDAP-сервер.
Якщо апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи, автентифікація між апаратом-сервером і апаратом-клієнтом виконується під час отримання апаратом-клієнтом віддаленої адресної книги/кнопок виклику одним дотиком. Автентифікація проводиться шляхом зіставлення ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду системного адміністратора системи, заданих апаратом-сервером і клієнтом-апаратом. Змінення ідентифікатора та PIN-коду адміністратора системи
Доступність віддаленої адресної книги та кнопок виклику одним дотиком залежить від стану параметрів відомостей про адміністратора системи для апарата-сервера та апарата-клієнта, як показано нижче.
Коли апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Коли апарат-клієнт виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Ідентифікатор системного адміністратора й PIN-код системи для апарата-сервера та апарата-клієнта збігаються
Може використовувати віддалену адресну книгу/кнопку виклику одним дотиком
Виконує
Виконує
Збігається
Так
Не збігається
Ні
Не виконує
-
Ні
Не виконує
Виконує
-
Так
Не виконує
-
Так
4
Якщо потрібно, укажіть необхідні параметри сканування.
Вибір формату файлу
Вибір роздільної здатності
Зазначення розміру сканування оригіналів
Вибір режиму сканування (кольорове або чорно-біле)
Сканування обох сторін оригіналів
5
Натисніть кнопку .
Після сканування оригіналів розпочинається їх надсилання/збереження.
Щоб скасувати сканування, натисніть кнопку <Скасувати> або   <Так>.
Коли відобразиться повідомлення <Натисніть кнопку [Пуск] для сканування наступного оригіналу.>
Залежно від параметрів зв’язку може бути запропоновано ввести ім’я користувача й пароль. Установлення параметрів електронної пошти/інтернет-факсу
Перевірка загальної кількості вказаних адресатів
Загальна кількість зазначених адресатів відображається в правому верхньому кутку екрана. Таким чином перед надсиланням можна підтвердити, що кількість адресатів указано правильно.
Негайне скасування завдання, що надсилається
Якщо під час надсилання завдання натиснути на панелі керування, з’явиться повідомлення <Можна скасувати вказане нижче завдання надсилання?>. Натисніть <Так>, щоб скасувати надсилання.
Щоб вибрати завдання, яке потрібно скасувати, можна вибрати <Останнє отримане завд.> або <Завдання, яке надсил.>. <Завд., яке скасовується під час натискю клавіші Стоп>
Якщо є кілька завдань надсилання, натисніть , щоб відобразити екран для вибору завдання надсилання, яке потрібно скасувати. Якщо завдання надсилання, яке потрібно скасувати, не відображається, натисніть кнопку <Перев. інші завдання>, щоб відобразити <Завдання надсил.>. Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть <Скасувати>.
Перевірка станів надісланих і збережених оригіналів
На екрані <Монітор стану> можна перевірити стани надісланих/збережених документів. На цьому екрані можна виконати повторне надсилання/зберігання документів або скасувати надсилання/зберігання після перевірки станів. Перевірка стану та перегляд журналу відсканованих документів
Коли для параметра <Відображати сповіщення про прийняття завдання> встановлено значення <Увімк.>, екран <Монітор стану> можна відкрити з наступного екрана, який відображається після отримання завдання надсилання. <Відображати сповіщення про прийняття завдання>
Друк звіту з результатами надсилання/зберігання
На екрані основних функцій сканування послідовно натисніть <Додаткові функції> <Звіт про рез. передавання>, щоб увімкнути функцію автоматичного друку звіту з результатами про надсилання/збереження.
Щоб настроїти це для кожного завдання з меню <Додаткові функції>, потрібно вибрати <Тільки в разі помилки> або <Вимк.> у розділі <Звіт про рез. передавання>, а тоді встановити параметр <Дозволити друк з екрана Додаткові функції> на значення <Увімк.>.
Ім’я файлу
Під час надсилання/збереження файлу йому автоматично присвоюється ім’я в зазначеному нижче форматі. Можна змінити відповідний параметр, щоб файлам присвоювались інші імена. Зазначення імені файлу
Під час надсилання файлу електронною поштою
використовується такий формат: «Номер завдання (чотири цифри)_номер сторінки (три цифри).розширення файлу» (наприклад, «1042_001.jpg»)
Під час надсилання на файловий сервер
використовується такий формат: «Рік, місяць, день, година, хвилина й секунда збереження файлу (14 цифр).розширення файлу» (наприклад, «20151030133541.jpg»)
Тема повідомлень електронної пошти
Тема, зазначена за допомогою параметра <Тема за замовчуванням>, задається автоматично (<Тема за замовчуванням>). Щоб указати іншу тему, змініть значення цього параметра або вказуйте тему під час кожного надсилання повідомлення електронної пошти (Зазначення параметрів електронної пошти).
ПОРАДИ
Визначення верхньої та нижньої частин оригіналу
Перед скануванням можна встановити орієнтацію документа, щоб його верхня й нижня частини відображалися належним чином під час перегляду надісланого/збереженого файлу на комп’ютері.
У разі розміщення оригіналу формату A4 натисніть <Додаткові функції> на екрані основних функцій сканування <Орієнт. вмісту оригіналу> <Верхня частина нижнього поля> <OK>.
У випадку розміщення оригіналів великого формату, зокрема A3, натисніть <Додаткові функції> на екрані основних функцій сканування <Орієнт. вмісту оригіналу> виберіть <Верхня частина нижнього поля> або <Верхня частина бічного поля> відповідно до орієнтації оригіналу натисніть <OK>.
Зазначення кількох адресатів, зокрема факсів
Установіть для параметра <Увімкнути факс під час дії функції Сканувати та надіслати> значення <Увімк.>, щоб указати адресатів факсу на екрані основних функцій сканування (<Відображати функцію факсу>). Цей параметр корисно використовувати для зазначення кількох адресатів, зокрема факсів, наприклад, під час збереження копії надісланого факсу на файловому сервері.
Перевірка відсканованих зображень перед надсиланням/збереженням
Перш ніж надсилати/зберігати відскановані зображення, їх можна перевірити на екрані попереднього перегляду. Перевірка відсканованих оригіналів перед надсиланням/збереженням (попередній перегляд)
Реєстрація параметрів, які часто використовуються
Адресатів і параметри сканування, які часто використовуються, можна поєднати на кнопці апарата для використання в подальшому. Натиснувши зареєстровану кнопку під час сканування оригіналів, можна швидко встановити необхідні параметри. Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій
6W2E-06C