Параметри керування типами паперу

Використовуйте параметр <Нестандартний тип>, щоб реєструвати й редагувати докладні відомості про часто використовувані типи паперу.
Щоб зареєструвати новий тип паперу, спочатку дублюйте тип паперу, найближчий за своїми характеристиками до нового, щоб скопіювати всі внутрішні робочі параметри. За допомогою цієї процедури можна з легкістю скопіювати бажані параметри із зареєстрованого нестандартного типу паперу в новий.
Також можна покращити якість друку й усунути проблеми з подачею паперу, відредагувавши параметри нестандартного типу паперу залежно від характеристик.
Щоб реєструвати нестандартні типи паперу або змінювати параметри зареєстрованих типів паперу, потрібно ввійти в систему як адміністратор. Вхід до системи апарата
Під час реєстрації нестандартного типу паперу не можна вказати джерело паперу. Докладніше про реєстрацію джерела паперу див. в розділі Зазначення формату й типу паперу, завантаженого в шухляду для паперу.
Можна імпортувати/експортувати інформацію про зареєстрований нестандартний тип паперу, щоб використати її на іншому апараті Canon. Імпорт/експорт параметрів окремо

Реєстрація часто використовуваних типів паперу

1
Натисніть  .
2
Натисніть <Настройки> <Параметри паперу>  <Параметри керування типами паперу>.
3
Вкажіть параметри.

Розкривний список типів паперу
Дає змогу вибрати тип паперу, що відображатиметься.
Сортувати список за
Дає змогу змінити порядок відображення елементів списку.
<Докл. відом./Редагувати>
Відображає відомості про вибраний тип паперу на екрані <Докл. відом./Редагувати>. Якщо вибрати нестандартний тип паперу, його можна редагувати.
<Дублювати>
Дає змогу дублювати вибраний тип паперу як нестандартний.
<Видалити>
Дає змогу видалити вибраний нестандартний тип паперу.
<Змінити>
Відображається на екрані <Докл. відом./Редагувати> для нестандартного типу паперу й дає змогу змінити параметри для вибраного елемента.
Редагувати/видаляти можна лише нестандартні типи паперу.
4
Натисніть кнопку <OK>.

Елементи, які можна вказати

Можна вказати наведені нижче елементи.

Ім’я

Можна змінити назву нестандартного типу паперу.
Під час реєстрації параметрів для нестандартного типу паперу не забудьте змінити його назву. Не можна змінювати параметри типу паперу за замовчуванням, зареєстровані в апараті.

Маса стосу паперу

Можна змінити основну вагу нестандартного типу паперу.
Якщо ввести значення, яке відрізняється від фактичної ваги використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Кінцева обробка

Можна змінити параметр «Кінцева обробка» для зареєстрованого нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати тип кінцевої обробки, який відрізняється від фактичного типу кінцевої обробки використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Тип

Можна змінити параметр «Тип» для зареєстрованого нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати тип паперу, який відрізняється від фактичного типу використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Кольор.

Можна змінити колір нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати колір, який відрізняється від фактичного кольору використовуваного паперу, може виникати зминання, а також погіршуватись якість зображення.

Використовувати як шаблон

Для цього режиму можна встановити значення <Увімк.>, щоб використовувати для друку бланки (папір з уже нанесеним логотипом).
Якщо значення <Увімк.> вибрано для параметра <Використовувати як шаблон> нестандартного типу паперу, відповідний тип не застосовується автоматично в наведених нижче випадках.
Коли для параметра типу паперу для друку вибрано значення <Авто>
Якщо під час копіювання для параметра <Автом. вибір джерела паперу> вибрано значення <Увімк.>, а для параметра <Враховувати тип паперу> вибрано значення <Вимк.>
Способи завантаження паперу, коли для параметра <Використовувати як шаблон> вибрано значення <Увімк.>:
шухляда для паперу (головного блока) – стороною з логотипом донизу;
джерело паперу, відмінне від шухляди для паперу (головного блока), – стороною з логотипом догори.

Режим вологого середовища

Якщо зображення або текст на виведенні є надто світлим або розмитим через вологість навколишнього середовища, встановіть значення <Режим вологого середовища>.
Якщо апарат використовується в середовищі з високою вологістю, щільність тонера на виведенні може стати меншою або нерівномірною. Ці проблеми можна вирішити, якщо для параметра <Режим вологого середовища> встановити значення <Високий (+2)>.
Якщо використовується папір, який щойно дістали з пакувальної коробки, в середовищі з високою вологістю, щільність тонера на виведенні може стати меншою або нерівномірною. Цю проблему можна вирішити, якщо встановити параметр <Високий (+1)>.
У разі використання сухого паперу в середовищі з низькою вологістю зображення й текст можуть стати розмитими. Цю проблему можна вирішити, якщо встановити параметр <Низький (-2)>.
Якщо використовується папір, який щойно дістали з пакувальної коробки, в середовищі з низькою вологістю, зображення й текст можуть стати розмитими. Цю проблему можна вирішити, якщо встановити параметр <Низький (-1)>.

Регулювання розділ. паперу

Установіть цей режим у разі зминання паперу під час друку на обох сторонах тонкого паперу.
6W2E-0HJ