Обмеження функцій надсилання факсів

Ви можете встановити різні обмеження для надсилання факсів, які можуть запобігти надсиланню помилок і витоку інформації до третіх осіб. Щоб налаштувати ці параметри, потрібні права адміністратора.

Підтвердження номерів факсів перед надсиланням

Для запобігання неправильному набору номера можна налаштувати апарат у такий спосіб, щоб користувачам потрібно було вводити номер факсу двічі для підтвердження перед надсиланням факсів. Цей параметр також можна налаштувати за допомогою прав доступу DeviceAdmin.
  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>  <Перевірити введений номер факсу>  <Увімк.>  <OK>

Обмеження надсилання факсів із комп’ютера

Ви можете заборонити користувачам надсилати факси з комп’ютера (Надсилання факсів із комп’ютера (факсимільний зв’язок за допомогою комп’ютера)). Цей параметр також можна налаштувати за допомогою прав доступу DeviceAdmin.
  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>  <Дозволити передав. за допом. драйвера факсу>  <Вимк.>  <OK>

Відображення екрана підтвердження для адресатів факсу

Ви можете налаштувати апарат у такий спосіб, щоб він відображав екран підтвердження під час надсилання до адресата факсу. Завдяки цьому можна запобігти виникненню помилок під час надсилання факсу.
  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>  <Підтверд. перед надс., якщо включ. адресата факсу>  <Увімк.>  Виберіть елемент <Тільки для послід. розсил.> або <Усі>  <OK>      <Заст. зміни парам.>  <Так>
Варіанти <Тільки для послід. розсил.> і <Усі> недоступні для вибору, якщо обмежено можливість послідовної розсилки (Обмеження послідовної розсилки).
Якщо функцію підтвердження номера факсу перед надсиланням (Підтвердження номерів факсів перед надсиланням) увімкнуто, екран підтвердження не відображається, якщо доступний лише один адресат.

Обмеження послідовної розсилки

Ви можете обмежити функцію послідовної розсилки, яка дозволяє користувачам надсилати факс кільком одержувачам послідовно.
  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>  <Обмежити посл. розс., якщо додано адресата факсу>  <Увімк.>  <OK>      <Заст. зміни парам.>  <Так>

Обмеження надсилання з журналу

Ви можете заборонити користувачам указувати з журналу адресата, що використовувався раніше. Після налаштування цього параметра неможливо буде вибрати з журналу адресатів, що використовувалися раніше, під час надсилання факсів.
  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Загальні параметри>  <Обмежити повторне надсилання з журналу>  <Увімк.>  <OK>
6W2E-09X