Обмеження використання носіїв пам’яті

Незважаючи на зручність використання носіїв пам’яті, як-от пристрої пам’яті USB, у разі неправильного використання вони можуть стати джерелом витоку інформації. У цьому розділі описано порядок налаштування параметрів, що забороняє використання носіїв пам’яті, а також обмежує можливість зберігати скановані документи або друкувати дані, збережені на таких носіях. Для налаштування цих параметрів потрібні права адміністратора або права DeviceAdmin.
  <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>  <Використовувати функцію сканування/друку>  Виберіть значення <Вимк.> для параметра <Використов. ф-цію сканування> або <Використовувати функцію друку>  <OK>      <Заст. зміни парам.>  <Так>
6W2E-0A0