Робота з даними на носії пам’яті

Якщо під’єднати носій пам’яті до USB-порту пристрою, ви зможете зберегти скановані дані чи надрукувати файли з носія. Перейменуйте файли чи видаліть небажані з пристрою, щоб ви могли контролювати й упорядковувати дані на носії, не використовуючи комп’ютер.
Вставлення носія пам’яті
Щоб дізнатися більше про доступні носії пам’яті чи про те, як вставляти носій, див. розділ Підключення пристрою пам’яті USB.
Обов’язково перевірте це, перш ніж використовувати носій пам’яті
Щоб використовувати носій пам’яті, потрібно, щоб для параметра <Носій пам’яті> у меню <Параметри відображення місця збереження> було встановлено значення <Увімк.>. <Параметри відображення місця збереження>
Установіть для параметрів <Використов. ф-цію сканування> і <Використовувати функцію друку> значення <Увімк.>. <Використовувати функцію сканування/друку>
Якщо носій пам’яті не розпізнано навіть після належного підключення, апарат можна налаштувати так, щоб він використовував драйвер AddOn для зовнішнього пристрою пам’яті USB. Виберіть для параметра <Використов. драйвер AddOn для USB-накопичувача> значення <Вимк.>. <Використов. драйвер AddOn для USB-накопичувача>
Якщо для параметра <Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті> встановлено значення <Увімк.>, під час вставлення носія пам’яті відображаються ярлики доступних функцій. <Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті>
Оскільки ярлики можуть не відображатися, якщо апарат перейшов у режим сну, вставте носій пам’яті після того, які апарат вийде з цього режиму.
Від’єднання носія пам’яті
Для від’єднання носія пам’яті завжди використовуйте вказану нижче процедуру. Використання іншої процедури від’єднання носія пам’яті може зашкодити йому та головному блоку апарата.
1
Натисніть .
2
Виберіть носій пам’яті, який потрібно від’єднати, і натисніть кнопку Вийняти.
3
Від’єднайте носій пам’яті від порту USB та натисніть кнопку <OK>  <OK>.
6W2E-07L