Спільне використання списку адрес із зазначеними користувачами

Ви можете використовувати список адрес групи користувачів, щоб надавати спільний доступ до списків адрес зазначеним користувачам. Це зручно в разі використання спільного списку адрес у межах одного відділу.

Процедура спільного використання адрес

Виконайте описану нижче процедуру.
 
 
Реєстрація користувачів.
Зареєструйте користувачів для спільного використання. Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої
Якщо використовується автентифікація сервера, перейдіть до кроку 2.
 
 
 
 
 
 
Реєстрація групи для спільного доступу
Зареєструйте групу користувачів. Реєстрація груп користувачів
 
 
Налаштування спільного адресата групи
Укажіть групу, створену на кроці 2 в [Public View Settings...], зі списку адрес, у якому слід зареєструвати адресата. Реєстрація адресатів за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Для додавання нових користувачів до наявної групи вкажіть групу адресата під час реєстрації користувачів на кроці 1.
6W2E-0A9