Елементи адресної книги

У цьому розділі описується кожен стовпець адресної книги. Звертайтеся до цього розділу під час редагування CSV-файлів.
Header
Назва заголовка
Необхідно
Примітки
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Так
Фіксоване значення
# CharSet: UTF-8
Так
Фіксоване значення
# dn: fixed
Так
(потрібно для адресної книги з кнопками виклику одним дотиком)
Указує, що ім’я адресата обробляється як кнопка виклику одним дотиком. Запис потрібен, лише коли адресат імпорту – це адресна книга з кнопками виклику одним дотиком.
Додається під час експорту з адресної книги з кнопками виклику одним дотиком, щоб цей елемент не потрібно було додавати знову під час імпорту.
# SubAddressBookName: назва адресної книги
Так
Введіть назву адресної книги після двокрапки (:) з пробілом перед нею. Якщо адресна книга не має назви, залиште місце після двокрапки (:) пустим.
# DB Version: 0x010a
Так
Фіксоване значення
# Crypto Version: 2
Ні
Залиште цей розділ пустим, якщо ви створюєте новий CSV-файл адресної книги.
# Crypto Attribute: pwd
Ні
Залиште цей розділ пустим, якщо ви створюєте новий CSV-файл адресної книги.
Наявність заголовка з Crypt означає, що атрибут пароля зашифровано. Проте під час введення цієї інформації в щойно створений CSV-файл або під час редагування атрибута pwd експортованого CSV-файлу шифрування буде неможливо виконати в спосіб, який дасть змогу апарату виконати декодування належним чином. У таких випадках видаліть відповідну частину із заголовка.
Body
Назва атрибута
Опис
Необхідно
Примітки
objectclass
Клас об’єкта (тип адресата)
Так
Указує тип адресата. Необхідний атрибут може відрізнятися залежно від цього значення. Введіть один із зазначених нижче варіантів.
Для електронної пошти: email
Для факсу G3: g3fax
Для IP-факсу: ipfax
Для факсу: ifax
Для файлового сервера (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Для групи: groupfids
cn
Ім’я адресата
Ні
Введіть символьний код у форматі UTF-8. Інакше ім’я адресата буде пустим.
cnread
Фонетичний алфавіт
Ні
Якщо для мови дисплейних повідомлень задано значення Japanese, відображається значення phonetic.
cnshort
Назва кнопки набору одним дотиком
Ні
Введіть символьний код у форматі UTF-8. Інакше назва кнопки набору одним дотиком буде пустою.
subdbid
Номер адресної книги
Ні
Укажіть, яку адресну книгу потрібно імпортувати до Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Не потрібно під час запису в CSV-файл.
mailaddress
Адреса електронної пошти
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для адресатів електронної пошти та інтернет-факсу.
dialdata
Номер факсу
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для адресатів факсу. Проте він не є обов’язковим, якщо адресатом є IP-факс із використанням URI.
uri
URI, що використовується з IP-факсом
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Використовується лише для адресатів IP-факсу. Цей атрибут необхідний, лише якщо не вказано факсимільний номер для IP-факсу.
Для адресата IP-факсу з використанням URI потрібно також указати прапорець для URI (див. нижче).
url
Ім’я хоста адресата файлового сервера
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для адресатів файлового сервера. Ви можете використовувати лише букви та символи.
path
Шлях до файлу для адресата файлового сервера
Ні
Ви можете використовувати лише букви та символи.
protocol
Протокол
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для адресатів файлового сервера. Введіть один із зазначених нижче варіантів.
Для SMB: smb
Для FTP: ftp
Для WebDAV: addonprotocol0225
username
Ім’я користувача, яке використовується під час входу в систему адресата файлового сервера
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для адресатів файлових серверів FTP. Ідентифікатор користувача необхідний для входу в систему адресата надсилання файлів і відповідно для входу в систему адресатів надсилання файлів із використанням автентифікації, як-от SMB і WebDAV.
pwd
Пароль, який використовується під час входу в систему адресата файлового сервера
Ні
Цей атрибут потрібен для адресатів надсилання файлів із використанням автентифікації.
member
Учасник групового адресата
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний для групових адресатів.
indxid
Серійний номер, призначений адресату
Так
Цей атрибут необхідний, якщо адресатом імпорту є адресна книга з кнопками виклику одним дотиком. Цей номер стає номером кнопки виклику одним дотиком. В інших випадках введіть число в діапазоні від 201 до 1800.
enablepartial
Параметр для поділу даних під час надсилання електронної пошти
Ні
Введіть або «on», або «off».
sub
Додаткова адреса цільового файлового сервера
Ні
faxprotocol
Протокол факсу
Ні
Введіть один із зазначених нижче варіантів.
g3
ecm
ecm
Указує на використання ECM.
Ні
Введіть або «on», або «off».
txstartspeed
Початкова швидкість передавання для надсилання факсів
Ні
Введіть один із зазначених нижче варіантів.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Режим факсимільного зв’язку
Параметр міжнародного надсилання
Ні
Введіть один із зазначених нижче варіантів.
Для внутрішньої факсимільної лінії PSTN: domestic
Для міжнародної факсимільної лінії 1 PSTN: international1
Для міжнародної факсимільної лінії 2 PSTN: international2
Для міжнародної факсимільної лінії 3 PSTN: international3
lineselect
Вибрана факсимільна лінія
Ні
Введіть один із зазначених нижче варіантів. Інакше використовуватиметься значення «auto».
Для ліній 1–4: line1, line2, line3 або line4
Для автоматичного визначення лінії: auto
uricommode
Режим зв’язку IP-факсу
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Це вибраний режим зв’язку для IP-факсів. Цей атрибут необхідний, якщо використовується факсимільний зв’язок IP й виконується надсилання адресату факсу.
Введіть один із зазначених нижче варіантів.
Для G3: ip_g3
Для інтрамережі: ip_lsv
Для шлюзу VoIP: ip_gw
uriflag
Прапорець для URI, що використовується з IP-факсом
Так
(необхідно для певних типів адресатів)
Цей атрибут необхідний, якщо адресатом є IP-факс і замість факсимільного номера використовується URI. Введіть TRUE або FALSE. Якщо використовується URI, введіть TRUE.
pwdinputflag
Параметр для запиту на введення пароля під час передавання
Ні
Введіть або «on», або «off».
ifaxmode
Режим інтернет-факсу (простий/повний)
Ні
Введіть «simple» (простий) або «full» (повний).
transsvcstr1
Текстовий рядок 1 служби ретрансляції інтернет-факсу
Ні
Введіть до 40 буквено-цифрових та інших символів.
transsvcstr2
Текстовий рядок 2 служби ретрансляції інтернет-факсу
Ні
Введіть до 16 буквено-цифрових та інших символів.
ifaxdirectmode
Пряме надсилання інтернет-факсом
Ні
Введіть або «on», або «off».
documenttype
Тип документа інтернет-факсу
Ні
Введіть один із зазначених нижче варіантів.
Для надсилання кольорового документа: cl
Для надсилання чорно-білого документа: bw
bwpapersize
Припустимий розмір паперу під час надсилання інтернет-факсу
Ні
bwcompressiontype
Формат стиснення, який використовується під час надсилання інтернет-факсу
Ні
bwpixeltype
Припустимий колірний простір під час надсилання інтернет-факсу
Ні
bwbitsperpixel
Припустима кількість бітів під час надсилання інтернет-факсу
Ні
bwresolution
Припустима роздільна здатність під час надсилання інтернет-факсу
Ні
clpapersize
Припустимий розмір паперу під час надсилання кольорового інтернет-факсу
Ні
clcompressiontype
Формат стиснення, який використовується під час надсилання кольорового інтернет-факсу
Ні
Фіксоване значення: jpeg.
clpixeltype
Припустимий колірний простір під час надсилання кольорового інтернет-факсу
Ні
Фіксоване значення: rgb.
clbitsperpixel
Припустима кількість бітів під час надсилання кольорового інтернет-факсу
Ні
Фіксоване значення: 8.
clresolution
Припустима роздільна здатність під час надсилання кольорового інтернет-факсу
Ні
accesscode
Код доступу
Ні
Введіть до семи цифр.
uuid
UUID для ідентифікації адресата
Ні
Цей елемент не потрібен під час створення CSV-файлу.
cnreadlang
Код символу фонетичного алфавіту
Ні
Якщо для мови дисплейних повідомлень задано значення Japanese, відображається значення phonetic. Введіть код мови, який слід використовувати. Для Japanese (SJIS) введіть ja.
enablesfp
Не використовується
Ні
Цей елемент не використовується, тому його не потрібно вводити.
memberobjectuuid
Використовується для списку особистих адрес/списку адрес групи користувачів
Ні
loginusername
Використовується для списку особистих адрес/списку адрес групи користувачів
Ні
logindomainname
Використовується для списку особистих адрес/списку адрес групи користувачів
Ні
usergroupname
Використовується для списку
особистих адрес/списку адрес групи користувачів
Ні
personalid
Використовується для списку особистих адрес/списку адрес групи користувачів
Ні
6W2E-0AU