Імпорт і експорт даних налаштувань

Дані апарата, як-от адресати адресної книги, відомості про параметри користувачів і різні значення параметрів, можна експортувати та зберігати на комп’ютері. Експортовані дані також можна імпортувати в апарат із комп’ютера. Дані, експортовані з апарата, можна імпортувати на інші багатофункціональні принтери Canon. Це полегшує налаштування параметрів на новому апараті, наприклад під час купівлі апарата на заміну. Додаткові відомості про параметри, які можна імпортувати, див. в розділі Таблиця «Параметри/реєстрація». Ви можете вказати, які дані апарата слід імпортувати або експортувати, – всі або тільки конкретні.
Призначення адміністратора для керування операціями
Призначте адміністратора з правами адміністратора, щоб виконати операції імпорту/експорту даних. Після імпорту даних інформація адресної книги, параметри користувача, параметри мережі та інші дані буде перезаписано. Це може перешкоджати правильній роботі деяких функцій або спричинити проблеми в роботі апарата. Будьте уважні під час імпорту даних.
Не вимикайте апарат до завершення імпорту чи експорту
Для завершення цього процесу може знадобитися кілька хвилин. Не вимикайте апарат до завершення цих операцій, оскільки це може призвести до втрати даних або до виникнення несправностей у роботі апарата.
Під час імпорту й експорту даних наведені нижче функції/процеси не можуть виконуватися:
завдання надсилання;
завдання переадресації;
завдання надсилання факсів/інтернет-факсів;
завдання друку звіту;
сканування та збереження в носії пам’яті/мережі (під час сканування або збереження);
окремий імпорт/експорт;
імпорт/експорт із програмного забезпечення для керування адресною книгою;
резервне копіювання поштової скриньки;
пакетний імпорт/експорт;
імпорт/експорт у/з iW Function Flow;
імпорт/експорт особистої кнопки/спільної кнопки;
процес оновлення для функції реєстрації/оновлення програмного забезпечення;
синхронізація користувацьких параметрів;
керування із сенсорного дисплея апарата;
керування за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача);
використання віддаленої адресної книги;
перехід апарата в режим сну.
Якщо параметри синхронізуються (включно з випадками призупинення синхронізації/переходу до призупиненого стану), процес синхронізації даних, пов’язаних із персоналізованими значеннями параметрів, і даних керування групами призупиняється.
Імпорт/експорт даних неможливо виконати під час виконання таких функцій/процесів:
завдання надсилання;
завдання переадресації;
завдання надсилання факсів/інтернет-факсів;
завдання друку звіту;
сканування та збереження в носії пам’яті/мережі (під час сканування або збереження);
окремий імпорт/експорт;
імпорт/експорт із програмного забезпечення для керування адресною книгою;
резервне копіювання поштової скриньки;
пакетний імпорт/експорт;
імпорт/експорт у/з iW Function Flow;
імпорт/експорт особистої кнопки/спільної кнопки;
процес оновлення для функції реєстрації/оновлення програмного забезпечення;
синхронізація користувацьких параметрів;
використання віддаленої адресної книги;
обробка завершення роботи апарата;
відображення коду помилки.
Якщо параметри синхронізуються (включно з випадками призупинення синхронізації/переходу до призупиненого стану), неможливо імпортувати або експортувати дані, пов’язані з персоналізованими значеннями параметрів, і дані керування групами.
Не виконуйте операції імпорту або експорту, якщо мови інтерфейсів не збігаються
Якщо мова інтерфейсу між апаратом, з якого виконується експорт, відрізняється від мови апарату, на який виконується імпорт, значення параметра може бути пошкоджено. Це може призвести до несправності апарата.
Не змінюйте експортовані файли.
Не відкривайте та не змінюйте експортовані XML-файли. Це може викликати несправність апарата.
Під час імпорту на багатофункціональний принтер Canon, відмінний від цього апарата
Деякі параметри неможливо імпортувати. Таблиця «Параметри/реєстрація»
Якщо параметри політики безпеки захищені за допомогою пароля
Параметри політики безпеки можна імпортувати, лише якщо пароль параметра політики безпеки на апараті, з якого вони експортуються, збігається з паролем на апараті, на який вони імпортуються, або якщо для апарата, на який імпортуються параметри, не встановлено пароль. Якщо пароль не встановлено для апарата, з якого виконується імпорт, для апарата, на який виконується імпорт, буде встановлено пароль, налаштований для апарата, з якого виконується експорт.
Під час синхронізації користувацьких параметрів
Якщо запускається синхронізація користувацьких параметрів (клієнт), імпорт і експорт даних, які потрібно синхронізувати (включно з адресною книгою), стають обмеженими. Додаткові відомості про синхронізацію користувацьких параметрів див. в розділі Синхронізація параметрів для кількох багатофункціональних принтерів Canon. Додаткові відомості про дані користувацьких параметрів, які слід синхронізувати, див. в розділі Список елементів, які можна персоналізувати. Відомості про умови та обмеження під час імпорту та експорту протягом синхронізації користувацьких параметрів див. в розділі Умови для усунення обмежень щодо імпорту/експорту параметрів та інших елементів.

Імпорт даних після запуску синхронізації користувацьких параметрів (клієнт)

Виконайте описану нижче процедуру, щоб імпортувати дані, а потім синхронізувати їх.
1
Зупиніть процес синхронізації користувацьких параметрів на апараті-клієнті. Запуск синхронізації параметрів
2
Щоб імпортувати дані для наявних користувачів/груп, створіть резервну копію даних та видаліть дані для користувачів/груп, які будуть імпортовані з апарата-сервера.
Відомості про цю процедуру див. в посібниках з експлуатації апарата з функціями сервера.
3
Імпортуйте дані, щоб додати їх на апарат клієнта, де було зупинено процес синхронізації.
4
Синхронізуйте апарат-клієнт з апаратом-сервером.

Умови для усунення обмежень щодо імпорту/експорту параметрів та інших елементів

Імпорт/експорт можливий у разі виконання відповідних умов для описаних нижче елементів.
Пакетний імпорт/експорт
Експорт
Імпорт
Personal Setting Information
Можливий, лише якщо виконано умови і
недоступно
User Group Address List
Можливий, лише якщо виконано умови і
недоступно
Окремий імпорт/експорт
Експорт
Імпорт
Personal Setting Information (всі)
Можливий, лише якщо виконано умови і
Можливий, лише якщо виконано умову
User Group Address List (всі)
Можливий, лише якщо виконано умови і
Можливий, лише якщо виконано умову
Від User Group Address List01 до User Group Address List 20
Неможливо (немає функції для експорту окремих адресних книг)
Можливий, лише якщо виконано умову
:
виконання можливе лише протягом 15 хвилин після успішної перевірки для експорту даних користувачів під час синхронізації користувацьких параметрів (сервер).
:
виконання можливе, лише якщо адресатом підключення апарата-сервера або апарата-клієнта є localhost:8443.
Відомості про процедуру підготовки до експорту даних користувачів див. в посібниках з експлуатації апарата з функцією сервера. Відомості про процедуру імпорту списків адрес див. в розділі Імпорт параметрів окремо.
6W2E-0AL