Налаштування параметрів політики безпеки

Параметрами апарата, пов’язаними з інформаційною безпекою, можна керувати та можна застосувати їх у комплекті. Рекомендується, щоб адміністратор з інформаційної безпеки, відповідальний за керування політикою безпеки, застосував її до апарата відповідно до політики вашої організації. Щоб налаштувати політику безпеки, увійдіть до Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) з правами адміністратора.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Клацніть [Security Policy Settings].
З’являться повідомлення із запобіжними заходами щодо налаштування параметра. Прочитайте їх і переконайтеся, що зрозуміли їхній вміст.
Якщо пароль не налаштовано (Захист параметрів політики безпеки за допомогою пароля), прочитайте вміст і натисніть кнопку [OK], щоб перейти до кроку 6.
5
Введіть пароль і натисніть кнопку [Log In].
6
Налаштуйте потрібні параметри й натисніть кнопку [OK].
Інформацію про параметри див. у розділі «Параметри політики безпеки».
Параметри, пов’язані з елементами, які позначено прапорцем, не можна змінити за допомогою клавіші  або Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Не можна відновити попередньо встановлене значення для будь-яких параметрів, змінених після застосування параметрів політики безпеки, просто знявши прапорець. Щоб змінити параметри, скористайтеся клавішею  або Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
7
Клацніть [OK].
Якщо політику безпеки налаштовано, коли на панелі керування або в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) відображається екран <Параметри/реєстрація>, з’явиться повідомлення про те, що функції та операції обмежено.

Застосування параметрів політики безпеки до іншого пристрою

Параметри політики безпеки апарата можна імпортувати та експортувати. Застосувавши одну політику до кількох пристроїв*, ви можете керувати всіма пристроями у своїй організації, використовуючи ті самі параметри. Імпорт і експорт даних налаштувань
* Лише пристрої Canon, які сумісні з параметрами політики безпеки
Параметри політики безпеки можна імпортувати, лише якщо пароль параметра політики безпеки на апараті, з якого вони експортуються, збігається з паролем на апараті, на який вони імпортуються, або якщо для апарата, на який імпортуються параметри, не встановлено пароль. Якщо пароль не встановлено для апарата, з якого виконується імпорт, для апарата, на який виконується імпорт, буде встановлено пароль, налаштований для апарата, з якого виконується експорт.
6W2E-08J