Видалення відомостей про параметри користувачів

Ви можете видалити непотрібні відомості про параметри користувачів. Такі відомості є типом таблиці з даними про те, де та які параметри налаштовано для користувачів. Відомості про параметри реєструється автоматично, а деякі відомості про параметри необхідно видалити вручну, оскільки вони зберігаються навіть після видалення користувача. Щоб видалити відомості про параметри користувача, увійдіть до Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) з правами адміністратора.
Ви також можете налаштувати автоматичне видалення інформації про параметри користувача в разі досягнення максимальної кількості зареєстрованої інформації. <Дії, коли перевищено макс. к-ть користувачів>
Додаткову інформацію щодо максимального об’єму зареєстрованих відомостей про параметри користувача див. в розділі Характеристики системи.
Служба керування відомостями про параметри користувачів може пов’язувати з автентифікацією користувача такі відомості про параметри користувачів:
Відомості про зв’язку ключів (Керування користувачами)
.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [User Setting Information Management Service] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Видаліть відомості про параметри користувачів.
Видалення відомостей про параметри всіх користувачів
Клацніть такі елементи: [Delete All User Setting Information] [Yes].
Видалення відомостей про параметри окремих користувачів
1
Клацніть [Select User and Delete Setting Information].
2
Установіть прапорець для користувача, відомості про параметри якого потрібно видалити, і клацніть [Delete]  [Yes].
Видалення відомостей про спільні параметри всіх користувачів
Клацніть такі елементи: [Delete Shared Setting Information of All Users] [Yes].
Видалення відомостей про параметри всіх груп користувачів
Клацніть такі елементи: [Delete All User Group Setting Information] [Yes].
Видалення відомостей про параметри окремих груп користувачів
1
Клацніть [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Установіть прапорець для групи користувачів, відомості про параметри якої потрібно видалити, і клацніть [Delete]  [Yes].
Змінені відомості про параметри користувачів вступають у силу після перезапуску апарата. Видалення старих відомостей про параметри користувачів може зайняти деякий час. Трохи почекайте, а потім перезапустіть апарат.
6W2E-098