Керування користувачами

Щоб забезпечити вищий рівень безпеки й ефективності, скористайтеся програмою автентифікації користувачів (служба входу) для керування користувачами апарата (Служба входу). Рекомендується для адміністратора керувати користувачами відповідно до умов експлуатації та необхідних заходів безпеки. Функції керування користувачами

Служба входу

Програма автентифікації користувачів (служба входу) під назвою «User Authentication» (Автентифікація користувачів) використовується як основний метод керування користувачами апарата. За допомогою служби входу User Authentication (Автентифікація користувачів) для користувачів можна виконувати персональну автентифікацію на основі імені та пароля, зареєстрованих для кожного користувача. Інформація користувача перевіряється в базі даних апарата або на зовнішньому сервері автентифікації. Завдяки можливості точного визначення функцій, доступних кожному користувачу, ви можете персоналізувати операції апарата й покращити рівень безпеки, обмеживши доступ до певних функцій. Крім того, можна використовувати керування ідентифікаторами відділів, щоб керувати групами залежно від пристрою, який використовується для автентифікації.
Якщо ви не використовуєте функцію персоналізації, установіть для параметра <Увімкнути використання особистих параметрів> (<Увімкнути використання особистих параметрів>) значення <Вимк.>.

Функції керування користувачами

Далі надано переваги керування користувачами. Щоб захистити важливі дані й скоротити витрати, ви можете обмежити доступ до апарата й визначити ряд операцій, які доступні користувачам.
Запобігання несанкціонованому використанню апарата третіми особами
Оскільки користуватись апаратом можуть лише схвалені користувачі, це унеможливлює витік інформації через несанкціоноване використання третіми особами, навіть якщо апарат розташовано в місці з пожвавленим рухом, яке відкрите для зовнішніх осіб.
Налаштування рівнів прав
Завдяки керуванню персональною автентифікацією ви можете визначати ряд доступних операцій, указавши роль (рівень прав) для кожного користувача. Наприклад, можна вибрати роль адміністратора, щоб надати права повного доступу, роль мережевого адміністратора (NetworkAdmin), щоб надати право налаштовувати параметри, пов’язані з мережею, або роль адміністратора пристрою (DeviceAdmin), щоб надати право налаштовувати параметри інформації про пристрій і параметри ключів і сертифікатів, необхідних під час використання певних функцій. Вибір і призначення різних рівнів доступу адміністраторам сприяє ефективнішій роботі в команді під час виконання широкого діапазону завдань із керування апаратом.
Налаштування обмежень щодо використання
Керування персональною автентифікацією дає змогу користувачу з правами адміністратора керувати рядом операцій, які доступні користувачам. Здатність налаштовувати обмеження щодо використання функцій для кожного користувача забезпечує точніший контроль у керуванні користувачами.
Керування групами користувачів
Користувачів можна додавати в групи на основі ідентифікатора відділу (керування ідентифікаторами відділів), завдяки чому можна перевіряти загальну кількість роздрукованих або відсканованих сторінок для кожного ідентифікатора відділу. Ви також можете налаштувати певні обмеження для кожного ідентифікатора відділу, наприклад щонайбільше 500 роздрукованих сторінок і 200 скопійованих сторінок. Ця функція дає змогу підвищити рівень обізнаності стосовно витрат і визначити способи покращення ефективності операцій.
Оптимізація параметрів для кожного користувача
Для кожного користувача можна зберегти різноманітні параметри, які можна застосувати під час входу. Користувачі можуть створити особисті кнопки, а також указати особисту папку в мережі. Крім того, апарат можна налаштувати в такий спосіб, щоб він запам’ятовував паролі після їх введення, щоб користувачі входили в систему, не вводячи пароль.
Пов’язання облікових записів користувачів зі зв’язкою ключів для забезпечення безперебійної роботи
Якщо крім відомостей автентифікації, що використовуються під час входу, потрібні й інші відомості автентифікації, їх слід ввести один раз і не потрібно вводити знову після успішної автентифікації. Такі відомості автентифікації називають зв’язкою ключів. Оскільки ланцюжки ключів пов’язані з обліковими записами користувачів, відомості автентифікації не потрібно вводити знову, навіть якщо живлення апарата вимкнуто.
Пов’язання облікових записів користувачів з ідентифікаторами відділів для обмеження кількості копій і роздруківок
Облікові записи користувачів, що пройшли автентифікацію користувачів, можна пов’язати з ідентифікаторами відділів. Заздалегідь указуючи обмеження на копіювання та друк для ідентифікаторів відділів, ви можете застосувати обмеження щодо кількості копій або роздруківок для кожного відділу, до якого належить користувач. Інформацію про пов’язання облікових записів користувачів з ідентифікаторами відділів див. в розділі Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої. Відомості про визначення обмежень для відділу див. в розділі Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів.
6W2E-08L