Друк документів, збережених на апараті (примусове утримання друкування документів)

 
Для уникнення виведення друкованого матеріалу без нагляду, випадкового витоку інформації, помилкового друку тощо адміністратор встановлює необхідність зберігання документа перед його друком. Щоб надрукувати збережений документ, див. нижче наведену інформацію.
Режим примусового утримання необхідно встановлювати заздалегідь. <Друк>  <Примусове утримання>
Цей режим можуть використовувати до 200 користувачів. Якщо на апараті зберігається документ, доступ до якого мають кілька осіб, враховується лише користувач, що надсилає завдання.
Можна зберігати до 2000 завдань.
Для зберігання утриманих документів на апараті гарантовано виділяється не менше 4 ГБ.
Максимальний розмір документа, що може бути збереженим, складає 2 ГБ.
Документи зберігаються на апараті, навіть якщо він вимкнений.
Зверніть увагу, що документи автоматично видаляються після завершення певного періоду часу. Для уточнення тривалості цього періоду зверніться до адміністратора.
1
Натисніть <Друк>. Екран <Головний>
2
Виберіть документ.
<Особистий>/<Спільн.>/<Група>
<Особистий>: відображаються документи, які були надіслані користувачем, що виконав вхід.
<Спільн.>: відображаються документи, що зберігаються відповідно до конкретних умов, які визначаються параметрами примусового утримання. Ці документи можуть виводити на екран/друкувати всі користувачі.
<Група>: відображаються документи, у яких міститься інформація про ту саму групу, до якої належить користувач, що виконав вхід. Для визначення груп використовуються ідентифікатори відділів.
Список документів
Документи, тип яких відповідає типу документа, вибраному в розкривному списку , а також відповідна інформація щодо цих документів, відображаються у форматі списку.
Якщо документ вибрано, відображається , що позначається як «вибрано». Якщо вибрано кілька документів, в центрі  відображаються цифри 1, 2, 3 … відповідно до порядку, в якому робили вибір. Вибір буде скасовано, якщо натиснути вибраний документ.
Натисніть кнопку <Дата/Час>, щоб відсортувати документи за датою/часом в порядку зростання () або спадання ().
У разі виконання входу за допомогою керування персональною автентифікації зберігаються умови останнього сортування. Список елементів, які можна персоналізувати
Документи захищеного друку або зашифрованого захищеного друку відображаються поряд з кількістю сторінок/кількістю копій у списку завдань.
Якщо для параметра <Відображати попередження на екрані списку завдань> в розділі <Параметри попередження про відкладені завдання> встановлено значення <Увімк.>, відображається в списку завдань для документів, що відповідають указаним умовам. Якщо для параметра <Відображати попередження на екрані списку завдань> в розділі <Параметри попередження про відкладені завдання> встановлено значення <Увімк.>, під час друку документів, що відповідають указаним умовам, відображається спливаюче повідомлення попередження. <Параметри попередження про відкладені завдання>
Можна друкувати звідси, якщо для драйвера принтера встановлено спосіб виведення [Secured Print].
<З., що оч. на др.>/<Надруковані завд.>/<Запланов. друк>
Під час вибору нероздрукованого документа підтвердьте, що вибрано <З., що оч. на др.>.
Кнопка оновлення
Оновлює список документів.
<Почати друк>
Виконує друк.
<Інші операції>
<Скасувати друк>: скасування друку.
<Видалити завдання>: видалення документів.
<Відобр. зображ.>: дає змогу перевірити вміст документа, а також вибрати й видалити певні сторінки.
Видалені сторінки неможливо відновити.
Неможливо видалити сторінку з <Відобр. зображ.>, якщо це єдина сторінка.
Залежно від параметрів драйвера принтера попередні перегляди можуть бути недоступні з функцією<Відобр. зображ.>.
Інформацію про мови опису сторінки, з якими можливий попередній перегляд, а також щодо формату файлів для прямого друку див. у розділі «Функції принтера».
Параметр <Видалити сторінку> із функції <Відобр. зображ.> функції «PrintRelease» для Canon PRINT Business не підтримується.
Якщо під час видалення сторінки з’являться повідомлення < Не вдалося видалити сторінку. >, повторно натисніть кнопку <Видалити сторінку> у вікні < Попередній перегляд >.
<Параметри друку>/<Парам. друку для вибр. завд.>
Можна редагувати такі параметри друку, як кількість копій. Також можливо змінювати параметри друку, якщо вибрано кілька документів.
Можна надрукувати пробний комплект з тими параметрами, що вказані в параметрах друку, натиснувши <Зразок друку>.
Друк документа може бути невдалим залежно від змінених параметрів.
Якщо змінити параметри в <Параметри друку>/<Парам. друку для вибр. завд.>, у розділ <Друк виконано> відображатиметься документ, до якого застосовуються нові параметри.
Якщо одночасно вибрано загальні завдання друку, завдання захищеного друку й зашифрованого захищеного друку, параметри друку для них неможливо змінити одночасно.
Залежно від параметрів драйвера принтера може не бути можливості змінити параметри в розділі <Параметри друку>.
Інформацію про мови опису сторінки, з якими можливе налаштування параметрів друку та форматів файлів для прямого друку див. у розділі Функції принтера.
У разі використання функції «PrintRelease» у Canon PRINT Business (програма Canon PRINT Business) неможливо змінити одночасно параметри друку декількох завдань.
<Виб.все (макс. 100 завдань)>/<Скасувати вибір>
Якщо в не вибрано документ, відображатиметься <Вибрати все (макс. 100)>, що дає змогу вибрати всі документи в списку документів. Якщо документи вибрані, буде відображатися <Скасувати вибір>, що дає змогу скасувати все, що вибрано.
Якщо під час отримання документа з’являється помилка або документ автоматично видаляється через завершення терміну його зберігання тощо, можуть з’являтися такі повідомлення: <Деякі завдання не вдалося зберегти після отримання.> і <Деякі завдання буде видалено.>. У такому разі натисніть , щоб скасувати повідомлення.
3
Натисніть <Почати друк>.
Почнеться друк.
Щоб скасувати друк, у пункті <Надруковані завд.> виберіть завдання, яке необхідно скасувати, та виберіть варіант <Скасувати друк>. Також можна натиснути  на контрольній панелі й вибрати завдання, яке необхідно скасувати з <Завдання друку>. Інформацію щодо скасування завдань за допомогою клавіші «Стоп» див. в розділі Скасування завдань копіювання/друку.

Автоматичний друк, примусові завдання друку збережених документів після виконання входу

Можна встановити автоматичний друк завдань, що виконуються після входу користувача. Якщо адміністратор установить значення <Увімк.> у параметрі <Увімкнути ф-цію авт. друку під час входу в систему>, користувачі, що виконують вхід за допомогою керування персональною автентифікацією, можуть указувати, чи слід виконувати автоматичний друк. Для виконання автоматичного друку встановіть значення <Увімк.> у параметрі <Авт. друк завд. користувача, якщо здійсн. вх. у сист.>. Цей параметр зберігається для кожного користувача. Список елементів, які можна персоналізувати
Зазначені нижче завдання друку не виконуються автоматично, навіть якщо цей параметр активовано.
<Особисте> завдання інших користувачів, <Спільн.> та <Група> завдання
Надруковані завдання
Зашифровані захищені завдання друку
Захищені завдання друку (у разі встановлення значення <Увімк.> для параметра <Вимагати PIN-код для друку/відображення завдань користувачів> у розділі <Параметри PIN-коду для завдань захищеного друку>)
У разі збереження кількох завдань вони друкуються в порядку відображення елементів за параметром <Дата>.
Під час кожного окремого входу можна роздрукувати не більше 100 завдань.
Якщо завдання вже збережені, цей параметр вмикається знов у разі повторного входу після встановлення значення <Увімк.> для параметра <Авт. друк завд. користувача, якщо здійсн. вх. у сист.>.

Безпечніший друк у разі використання зашифрованого захищеного друку

За допомогою зашифрованого захищеного друку можна надсилати з комп’ютера на апарат зашифровані дані для друку. Це дає змогу зменшити ризик витоку інформації під час надсилання даних для друку та створити безпечніші умови друку. Зокрема цю функцію слід використовувати для друку документів із конфіденційною інформацією.
Документ із зашифрованим захищеним друком відображається на екрані змін параметрів разом із .
Щоб роздрукувати зашифрований документ, необхідно ввести пароль. Це має бути той самий пароль, що ви встановили в драйвері принтера.
Інформацію щодо елементів параметрів див. у довідці, що відкривається клацанням елемента [Help] на екрані параметрів драйвера принтера (тільки для Windows).
Зашифрований захищений друк не підтримується Mac OS.
Щоб скористатися зашифрованим захищеним друком, відкрийте папку принтера  клацніть правою кнопкою миші піктограму апарата  виберіть пункт [Printer properties]  див. розділ [Help] на вкладці [Encrypted-P]. Інформацію про відкриття папки принтера див. в розділі Відображення папки принтера.
6W2E-063