Використання Color Network ScanGear 2

Для сканування оригіналу можна запустити Color Network ScanGear 2 з програми, наприклад Adobe Photoshop або Microsoft Office Word. Відскановані документи можна змінити або зберегти за допомогою функцій додатка. Перш ніж використовувати Color Network ScanGear 2, потрібно виконати кілька процедур. Підготовка до використання Color Network ScanGear 2
Докладні відомості про системні середовища, у яких підтримується драйвер сканера Color Network ScanGear 2, див. у Довідці для Color Network ScanGear 2.
Залежно від версії операційної системи Windows, екрани Color Network ScanGear 2, наведені в цьому розділі, можуть відрізнятися від екранів, які бачите ви.
Для запуску Color Network ScanGear 2 необхідні додатки, сумісні зі стандартом TWAIN. Відомості про підтримку стандарту TWAIN наведено в Довідці для роботи з кожним додатком.

Довідка для Color Network ScanGear 2

Натисніть [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] на екрані драйвера Color Network ScanGear 2, щоб відобразити екран довідки. Відомості, які не надає Посібник користувача, зокрема про функції драйвера та порядок їх налаштування, наведено в Довідці.

Підготовка до використання Color Network ScanGear 2

Після інсталяції драйвера Color Network ScanGear 2 на комп’ютері (Інсталяція драйверів) виконайте наведені нижче дії, щоб підключити драйвер Color Network ScanGear 2 до апарата.
1
Клацніть [Start] [All Programs]   [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Знайдіть апарат.
Зазначення IP-адреси або імені хоста апарата
1
Клацніть [Specify Address] і введіть IP-адресу або ім’я хоста апарата в текстовому полі [IP Address or Host Name].
Автоматичний пошук апарата
1
Клацніть [Search for Scanners on the Network].
2
Виберіть [IP Address] або [IP Address or Host Name] з розкривного списку [Address Displayed in Search Result] і клацніть [Search].
3
Клацніть, щоб вибрати апарат з поля зі списком [Search Results].
3
Клацніть [OK].
Діалогове вікно [Select Scanner] закриється.
4
Переконайтесь, що вибрано потрібний апарат, і натисніть [Exit].
Для перевірки можливості належного з’єднання клацніть [Test Connection].
6W2E-078