<Принтер>

У цьому розділі описано параметри друку.
<Звіт про виведення>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна друкувати звіти про параметри апарата.
<Параметри принтера>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Укажіть параметри принтера.
Додаткову інформацію див. в розділі Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
<Обмежити завдання для принтера>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, можна обмежити отримання завдань від драйвера принтера.
<Вибір PDL (Plug and Play)>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Виберіть мову опису сторінки (PDL) за замовчуванням.
<Вст.пріор. пар.драйв.принт. для завд. із вик. БЦ лот.>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна надати пріоритет параметрам драйвера принтера над параметрами паперу в апараті під час друку завдання, для якого багатоцільовий лоток вказано як джерело паперу.
<Параметри пароля PS>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна встановити пароль, за допомогою якого обмежуватиметься використання команди керування, підготовленої принтером PS.
<Режим подав. паперу за використання емуляції PCL>
  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна вказати джерело паперу, яке використовується для команди PCL5 PaperSource.
6W2E-0FC