Параметри/реєстрація

За допомогою параметрів, описаних у цьому розділі, можна виконати користувацьке налаштування апарата на основі наявного середовища та потреб. Щоб розпочати налаштування, натисніть .
У цьому розділі описано, що можна налаштувати за допомогою кожного пункту меню параметрів.
Залежно від конфігурації додаткового обладнання, установленого на апараті, деякі параметри можуть не відображатися.
Залежно від параметрів деякі зміни можуть відображатися не відразу. У цьому випадку необхідно виконати одну з наведених нижче дій.
Натисніть <Так> на екрані із запитом на підтвердження ваших змін.
Натисніть   <Заст. зміни парам.>.
Перезапустіть апарат.

<Особисті параметри> і <Параметри пристрою>

Якщо ввімкнено автентифікацію користувачів (Керування користувачами), під час входу в систему із правами адміністратора після натискання клавіші на екран виводяться <Особисті параметри> і <Параметри пристрою>. Якщо вибрати <Особисті параметри> і змінити параметри, які можна персоналізувати, вони будуть зареєстровані як особисті параметри для користувача, що виконує вхід у систему апарата (Список елементів, які можна персоналізувати). Якщо вибрати <Параметри пристрою>, ці параметри будуть зареєстровані як параметри апарата. Якщо ввійти в систему як користувач без прав адміністратора, наприклад натиснувши<Особисті параметри>, у випадку зміни параметрів, які можна персоналізувати, ці параметри будуть зареєстровані як особисті параметри, але не як параметри апарата.
6W2E-0C9