<Параметри відображення>

У цьому розділі описано параметри для сенсорного дисплея.
<Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна налаштувати екран за замовчуванням, який відображається під час початку роботи/відновлення роботи.
<Екран за замовчуванням (Монітор стану)>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна змінити екран, який відображається під час натискання кнопки <Монітор стану>.
<Відображати функцію факсу>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення функції факсимільного зв’язку на екрані <Головний>. Якщо вибрано відображення функції факсимільного зв’язку, можна також вибрати, чи відображати пункт <Факс> у меню <Сканувати й надіслати>. Це дає змогу одночасно здійснювати надсилання адресатам факсу, електронної пошти й інтернет-факсу.
<Параметри відображення місця збереження>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна змінити адресати, які відображаються, якщо натиснути параметр <Сканувати й зберегти> або <Доступ до збережених файлів>.
<Переключення мови/клавіатури>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна вибрати мову/клавіатуру інтерфейсу для сенсорного дисплея.
<Відображати кнопку переключення мови/клавіатури>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна ввімкнути відображення кнопки, яка дасть змогу переключати мову та клавіатуру. Кнопка відображається в нижньому рядку сенсорного дисплея.
<Викор. ф-цію блок. переключення регістру клавіат.>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Якщо на екрані із клавіатурою натиснути <Зміщення>, можна вводити великі літери. Можна вказати параметри блокування регістру для постійного введення великих літер або тексту, який починається з великої літери.
<Зареєстровані символи для клавіатури>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна зареєструвати рядки, які часто використовуються під час введення адресатів електронної пошти/інтернет-факсу за допомогою клавіатури.
<Відображати повідомлення про залишок паперу>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення повідомлення, яке вказуватиме, що папір, завантажений у джерело паперу, закінчується.
<Кількість копій/Стан тривалості виконання завдання>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Указана кількість копій і приблизний час до завершення поточного завдання відображаються в нижньому рядку сенсорного дисплея.
<Сповіщ. про потребу очищ. обл. сканув. оригіналів>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення повідомлення із запитом на очищення області сканування, коли апарат виявляє забруднення в області сканування пристрою подавання документів.
<Пріоритет екрана вибору типу паперу>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи надавати пріоритет екрану простих (<Простий>) або додаткових (<Докладно>) параметрів під час відображення екрана вибору типу паперу.
<Переключення введення в мм/дюймах>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, у яких одиницях вимірювання відображати числові значення на різних екранах введення цифр – у міліметрах чи дюймах.
<Підтверд. під час завант. паперу в шухл. д/паперу>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна задати, чи відображатиметься <Параметри паперу>, коли шухляду для паперу вставлено в апарат.
<Відображати ім’я корист., який увійшов у систему>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна вибрати, чи відображати ім’я користувача/відображуване ім’я на сенсорному дисплеї.
<Параметри відображення IP-адреси>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати IP-адресу на екрані з даними лічильника.
<Відображати Scan for Mobile>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи вмикати параметр <Scan for Mobile>, який надсилає відскановані дані на мобільні пристрої, зокрема смартфони та планшети.
<Відображати мобільний портал>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати <Мобільний портал> на екрані <Головний>.
<Відображати QR-код на мобільному порталі>
  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати QR-код на екрані <Мобільний портал>. Завдяки використанню QR-коду вводити IPv4-адресу апарата не потрібно.
6W2E-0F0