Керування користувачами

Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент
Опис параметра
Адміністратор пристрою
Адміністратор мережі
Можна налаштувати в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Керування автентифікацією>
<Змінити пароль>*1
(максимум 32 символи)
Так
Так
Так
C
Authentication User Management
<Реєструвати/редагувати користувача з автентиф.>
<Реєструвати>, <Докл. відом./Редагувати>, <Видалити>
Ні
Ні
Так
C
Authentication User Management
<Використовувати автентифікацію користувачів>
<Увімк.>, <Вимк.>
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Вхід у систему за фото>*2: <Увімк.>, <Вимк.>
<Автентифікація за доп. клавіатури>: <Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Автентифікація за доп. клавіатури>
<К-ть кеш-записів для користув., які входять у систему>
<0>, <1>, <Макс. (Макс. к-ть для прист.)>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Відображ. кнопку для зміни пароля в меню налашт.>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Використовувати для автент. цифрові клавіші>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Параметри відображення екрана входу в систему>
<Від. під час зап. опер. пристр.>, <Відобр. в разі вибору функції>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Відобр. в разі вибору функції>:
<Вимагати автентифікацію для>: <Функції>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Вимагати автент. в меню Параметри/Реєстрація для>*3: <Усі пункти>, <Тільки для адміністратора>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Функції для обмеження>
<Друк за допомогою драйверів без надбудови драйвера принтера AMS>: <Обмежити>, <Не обмежувати>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Віддалене сканування>: <Обмежити>, <Не обмежувати>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Обмежити завд. з віддал. пристр. без автент. корист.>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Роль за замовч. під час реєстрації користувача>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Враховувати регістр для імені користувача>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Параметри відомостей про адміністратора системи>
<Ідентифікатор адмін. системи>: 7654321 (максимум 7 цифр)
<PIN-код адмін. системи>: 7654321 (максимум 7 цифр)
<Ім’я адміністр. системи>
<Адреса ел. пошти>
<Контактна інформація>
<Коментар>
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
<Керування ідентифікаторами відділів>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
<Реєструвати PIN-код>
<Реєструвати>, <Редагування>, <Видалити>, <Обмежити функції>*4
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
Якщо вибрано <Реєструвати>/<Редагування>:
<Ідентиф. відділу>, <PIN-код>, <Увімк./вимк. обмеж. та встан. граничну к-ть стор.>
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
Якщо вибрано <Увімк./вимк. обмеж. та встан. граничну к-ть стор.>:
<Заг. гран. к-ть стор. для друку>:
<Увімк.>, <Вимк.>
Обмеження на кількість сторінок (від 0 до 999999)
<Гран. кільк. стор. для копіюв.>: <Увімк.>, <Вимк.>
Обмеження на кількість сторінок (від 0 до 999999)
<Гранична к-ть стор. для друку>: <Увімк.>, <Вимк.>
Обмеження на кількість сторінок (від 0 до 999999)
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
Якщо вибрано <Уст. гран. к-ть стор. для скан.>:
<Гран. к-ть стор. для кол. скан.>: <Увімк.>, <Вимк.>
Обмеження на кількість сторінок (від 0 до 999999)
<Гран. к-ть стор. для Ч/Б сканув.>: <Увімк.>, <Вимк.>
Обмеження на кількість сторінок (від 0 до 999999)
<Загальні кількості сторінок>
<Очистити>, <Керування звітом Вел. 2>, <Список завдань друку>, <Обнул. заг.кільк.>
Ні
Ні
Так
Ні
-
<Дозволити завдання друку з невідомими ідентиф.>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
<Дозв. завд. віддал. сканув. з невідомими ідентиф.>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Department ID Management Settings
*1
Позначає елементи, які з’являються тільки в тому випадку, якщо ви ввійшли в систему як користувач із правами, відмінними від прав адміністратора, використовуючи метод «Автентифікація користувачів».
*2
Позначає елементи, які з’являються, тільки коли для використання доступне відповідне додаткове обладнання.
*3
Позначає елементи, які відображаються тільки в тому випадку, якщо активовано модуль ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
*4
Позначає елементи, які відображаються тільки в тому випадку, якщо як службу входу встановлено автентифікацію за ідентифікаторами відділів.
6W2E-0EL