Реєстрація LDAP-сервера

У середовищах, де використовується LDAP-сервер, номери факсів і адреси електронної пошти можна шукати, вказувати як адресатів з апарата та реєструвати в адресній книзі апарата.
Можна зареєструвати щонайбільше п’ять серверів LDAP.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Задати адресата>  <Реєструвати сервер LDAP>.
3
Зареєструйте LDAP-сервер.
1
Натисніть <Реєструвати>.
2
Введіть необхідну інформацію.
<Ім’я сервера>
Введіть ім’я LDAP-сервера.
<Адреса сервера>
Введіть IP-адресу або ім’я хоста LDAP-сервера, використовуючи буквено-цифрові символи (Приклад: «ldap.example.com»).
<Адреса сервера> і DNS
Для запобігання помилкам зверніть увагу на зазначені нижче моменти під час пошуку адресата призначення з апарата на LDAP-сервер.
Під час введення IP-адреси перевірте, чи підтримує використовуваний DNS-сервер лише прямий пошук. Якщо DNS-сервер підтримує лише прямий пошук, натисніть <Не використовувати> або <Використовувати>в розділі <Відомості для автентифікації> на кроці 4. Під час вибору <Використовувати (Автент. безпеки)> перевірте, чи підтримує DNS-сервер зворотний пошук.
<Місце початку пошуку>
Укажіть, де розпочати пошук у дереві каталогів LDAP-сервера.
Для LDAPv3 можна пропустити настроювання, оскільки апарат автоматично отримує параметри сервера. Для LDAPv2 завжди вказуйте точку.
Введення формату для <Місце початку пошуку>
У разі використання Windows Server введіть ім’я домену Active Directory у форматі рядків, розділених крапкою «.». Додайте «DC=» для кожного елемента і розділяйте їх комою «,».
Приклад: Якщо ім’я домену «john.example.com», введіть «DC=john,DC=example,DC=com».
У разі використання Lotus Notes Domino введіть ідентифікаційне ім’я дерева каталогів (dn), наприклад «cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon».
3
Натисніть <Next>.
4
Введіть необхідну інформацію.
<Використовувати TLS>
Для шифрування зв’язку до/від LDAP-сервера з використанням TLS натисніть <Увімк.>.
<Номер порту>
Введіть номер порту, що використовується для зв’язку із LDAP-сервером.
<Час очікув. під час пошуку>
Укажіть у секундах, скільки може тривати пошук.
<Макс. к-ть адрес для пошуку>
Укажіть, скільки адресатів можна шукати.
5
Натисніть <Далі>.
4
Задайте дані автентифікації.
Вкажіть метод автентифікації відповідно до параметрів LDAP-сервера.
Ви можете перевірити з’єднання, натиснувши кнопку <Перевірити з’єднання> після встановлення параметрів.
Під час автентифікації з використанням даних входу
Введіть ім’я користувача та пароль, що використовуються як дані автентифікації.
Під час автентифікації з використанням зашифрованих даних
Автентифікацію можна виконати в безпечніший спосіб за допомогою шифрування обміну даними. У разі використання такого способу для інформації про версію та код символів LDAP установлюється значення <верс. 3 (UTF-8)>. Час апарата та LDAP-сервера мають бути синхронізовані.
Під час анонімної автентифікації без використання даних входу
6W2E-012