<Задати адресата>

Можна вказати параметри реєстрації та зміни адресатів.
<Списки адрес>
  <Задати адресата>
Можна надрукувати список адресатів, зареєстрованих в адресній книзі або призначених кнопкам виклику одним дотиком. Друк списку параметрів
<Реєструвати адресатів>
  <Задати адресата>
Можна зареєструвати адресатів в адресній книзі апарата. Реєстрація адресатів в адресній книзі
<Перейменувати список адрес>
  <Задати адресата>
Список адрес можна перейменувати.
<Реєстр. кнопки викл. одним дот.>
  <Задати адресата>
Адресати можна зареєструвати на кнопкам виклику одним дотиком на апараті. Реєстрація адресата на кнопку виклику одним дотиком
<Змінити відображення адресної книги за замовч.>
  <Задати адресата>
Можна вказати тип адресної книги, яка відображається під час натискання кнопки <Адресна книга> на екрані основних функцій Факс або на екрані основних функцій Сканувати й надіслати.
<PIN-код адресної книги>
  <Задати адресата>
Для адресної книги можна встановити PIN-код. Обмеження використання адресної книги
<Керування номерами доступу до адресної книги>
  <Задати адресата>
Можна вказати, чи дозволяти користувачам призначати номери доступу для адресатів під час реєстрації в адресній книзі. Обмеження використання адресної книги
<Активувати пароль під час експорту адресної книги>
  <Задати адресата>
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, можна вказати, чи вносити паролі, зареєстровані для адресатів, під час експортування адресної книги за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
<Реєструвати сервер LDAP>
  <Задати адресата>
Можна вказати параметри сервера LDAP, який використовується для пошуку або реєстрації адресатів, як-от ім’я сервера та його адреса. Реєстрація LDAP-сервера
<Авт. пошук під час використання сервера LDAP>
  <Задати адресата>
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, можна відразу запускати пошук під час доступу до сервера LDAP із панелі керування апарата.
<Перевіряти сертиф. TLS для дост. до сервера LDAP>
  <Задати адресата>
Можна вказати, чи слід перевіряти сертифікати TLS під час установлення з’єднання із сервером LDAP.
<Змінити умови пошуку LDAP за замовчуванням>
  <Задати адресата>
Часто використовувані умови пошуку можна зареєструвати як параметри за замовчуванням для пошуку даних на сервері LDAP.
<Реєструвати/редагувати атрибут пошуку LDAP>
  <Задати адресата>
Можна додати елементи пошуку для використання під час пошуку сервера LDAP.
<Парам. пошуку за іменем під час викор. серв. LDAP>
  <Задати адресата>
Можна вказати атрибут, який слід використовувати під час пошуку адресатів на сервері LDAP за ім’ям за допомогою функції «Пошук за іменем».
<Отримати адресну книгу>
  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна вказати, чи слід використовувати адресну книгу іншого апарата серії imageRUNNER ADVANCE в мережі як віддалену адресну книгу.
<Адреса сервера віддаленої адресної книги>
  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна вказати IP-адресу або ім’я хоста пристрою, на якому відкрита віддалена адресна книга для зовнішнього доступу. IP-адресу можна вказати за допомогою IPv4 або IPv6.
<Час очікування обміну даними>
  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна встановити час очікування встановлення зв’язку. Якщо пристрій, на якому відкрито доступ до віддаленої адресної книги, не відповідає протягом заданого періоду часу, апарат припиняє спробу отримати інформацію про адресатів із такого пристрою.
<Налаштув. авт. вибору лінії для передав. факсом>
  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна встановити, чи під час надсилання факсу адресату, отриманому з віддаленої адресної книги, використання факсимільного лінії, зареєстрованої для цього адресата, буде замінено автоматичним вибором лінії факсимільного зв’язку.
<Зробити адресну книгу відкритою>
  <Задати адресата>  <Зробити віддалену адресну книгу відкритою>
Можна вказати, чи слід відкривати адресну книгу цього апарата з іншого апарата серії imageRUNNER ADVANCE в мережі.
<Використовувати особистий список адрес>
  <Задати адресата>
Можна вказати, чи слід використовувати особисту адресну книгу користувача, який увійшов в систему апарату за допомогою функції керування персональною автентифікацією.
<Використовувати список адрес груп користувачів>
  <Задати адресата>
Можна обмежити використання функції <User Group Address List>. Однак якщо адміністратор здійснює доступ до апарата за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), він може зареєструвати/змінити <User Group Address List> незалежно від цього параметра.
6W2E-0FK