Друк файлів із носія пам’яті

Навіть якщо апарат не під’єднано до комп’ютера чи на комп’ютері не встановлено драйвер принтера, ви можете надрукувати з апарата файли, збережені на носії пам’яті.
1
Натисніть <Доступ до збереж. файлів>. Екран <Головний>
Якщо для параметра <Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті> встановлено значення <Увімк.>, під час вставлення носія пам’яті з’явиться ярлик для опції <Друк із носія пам’яті>. Натисніть кнопку <Друк із носія пам’яті> і перейдіть до кроку 4. <Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті> Вставлення носія пам’яті
2
Натисніть <Носій пам’яті>.
3
Виберіть потрібний носій пам’яті.
Щоб дізнатися більше про елементи на екрані та вказівки щодо їх використання, див. розділ Робота з файлами та папками на носії пам’яті.
4
Виберіть файл і натисніть <Друк>.
Якщо вибрано файли PDF або XPS, перейдіть до кроку 6.
Одночасно з одного носія пам’яті можна вибрати та надрукувати до 6 файлів.
5
Виберіть джерело паперу та натисніть кнопку <OK>.
6
Укажіть потрібну кількість копій за допомогою цифрових клавіш.
Якщо на кроці 4 ви вибрали кілька файлів, натисніть кнопку <Змінити кількість копій> і введіть кількість копій.
7
Укажіть параметри друку відповідно до своїх потреб.
Щоб дізнатися більше про параметри друку, див. розділ Налаштування екрана й операцій для друку збережених файлів.
Щоб надрукувати файл, захищений паролем, натисніть меню <Додаткові функції>  <Пароль для відкриття док.>  <Пароль шифрування> або <Пароль для політики>, введіть пароль і натисніть кнопку <OK>. Щоб надрукувати файли PDF, які заборонені для друку чи які можна друкувати лише в низькій роздільній здатності, введіть указаний пароль.
Якщо натиснути опцію <Почати друк>, не ввівши пароль, з’явиться екран вводу пароля, якщо файл зашифрований.
8
Натисніть <Почати друк>.
Почнеться друк.
Щоб скасувати друк, натисніть меню <Скасувати>  <Так>.
6W2E-07U