تجهیزات اختیاری

قابلیت عملکردی دستگاه از طریق نصب تجهیزات اختیاری در دستگاه قابل افزایش است. تجهیزات اختیاری را برای تطابق با نیازهای خود نصب کنید.

Cassette Feeding Module-AK

به شما کمک می‌کند یک کشوی کاغذ اضافه کنید. قرار دادن کاغذ با اندازه‌های مختلف در کشو کاغذ اختیاری نیاز شما به تغییر کاغذ را برطرف می‌کند.

کشوی کاغذ 2 روش بارگیری کاغذ اصلی

کاغذ را بارگذاری کنید.

درپوش سمت چپ کشوی کاغذ 2

این درپوش را زمان جدا کردن کاغذ گیر کرده داخل دستگاه باز کنید. گیر کردن کاغذ در دستگاه اصلی یا منبع کاغذ
برای اطلاعات مربوط به ترکیب گزینه هایی که می توانند در دستگاه نصب شوند، با فروشنده مجاز محلی Canon تماس بگیرید.
6W1Y-0L0