ورود به حالت خواب

عملکرد حالت خواب، برخی از عملیات داخلی دستگاه را موقتاً غیر فعال می‌کند و موجب کاهش مصرف برق می‌شود. می‌توانید به سادگی با فشار دادن در صفحه کنترل، دستگاه را در حالت خواب قرار دهید. وقتی دستگاه در حالت خواب قرار می‌گیرد، نمایشگر صفحه لمسی خاموش می‌شود و روشن می‌شود. پانل کنترل
ممکن است دستگاه بسته به شرایط و وضعیت کارکرد، در حالت خواب قرار نگیرد.
حتی زمانی که دستگاه وارد حالت خواب می شود، نشانگر داده/پردازش چشمک زن است یا به صورت ثابت به رنگ سبز روشن است.
خروج از حالت خواب
دستگاه هنگام انجام عملیات زیر از حالت خواب خارج می شود:
هنگام فشار دادن در صفحه کنترل*1
زمانی که اسناد اصلی در تغذیه کننده قرار می گیرند
وقتی تغذیه کننده باز می شود
وقتی کاغذ از سینی چند منظوره برداشته می شود یا روی آن گذاشته می شود*1
وقتی یک از درپوش های دستگاه باز یا بسته می شود*1
*1 برخی از مدل های دستگاه این عملکرد را پشتیبانی نمی کنند.
وقتی می خواهید تایمر خواب خودکار را تنظیم کنید
می توانید از تنظیم <Auto Sleep Time> برای قرار دادن خودکار دستگاه در حالت خواب استفاده کنید. اگر می خواهید مقدار زمان سپری شده قبل از اینکه دستگاه وارد حالت خواب خودکار شود را تغییر دهید، روش زیر را دنبال کنید.
  <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Auto Sleep Time>   یا را انتخاب کنید تا زمانی که باید سپری شود تا دستگاه به طور خودکار وارد حالت خواب شود را تنظیم کنید  <OK>.
می توانید یک محدوده زمانی تنظیم کنید تا دستگاه در روزهای خاصی از هفته وارد حالت خواب شود. <Auto Sleep Weekly Timer>
مصرف انرژی در حالت خواب
می توانید میزان انرژی مصرفی دستگاه را هنگامی که در حالت خواب است تنظیم کنید. برای تعیین میزان انرژی مصرفی در حالت خواب، فرآیند زیر را دنبال کنید.
  <Preferences>  <Timer/Energy Settings>  <Sleep Mode Energy Use> را روی <Low> یا <High> تنظیم کنید.
هنگام استفاده از LAN بی سیم همچنین وقتی دستگاه در حالت خواب است
برای استفاده از LAN بی سیم در "حالت خواب"، <Sleep Mode Energy Use> را روی <High> تنظیم کنید.
6W1Y-033