پانل کنترل

این بخش نام ها و کاربرد کلیدهای روی پانل کنترل را توضیح می دهد.

نمایش پانل لمسی

علاوه بر صفحه تنظیمات هر عملکرد، وضعیت خطای نیز در این نمایشگر نشان داده می شود. استفاده از نمایشگر پانل لمسی

کلید [تنظیمات/ثبت نام]

برای شروع بسیاری از تنظیمات دستگاه آن را فشار دهید از جمله: <Preferences> یا <Set Destination>. تنظیمات/ثبت

کلیدهای عددی ([0] - [9])

برای وارد کردن مقادیر عددی، فشار دهید. وارد کردن نویسه

کلید [ذخیره کننده انرژی]

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید روشن می شود. ورود به حالت خواب

صفحه مدرج تنظیم روشنایی

برای تنظیم روشنایی نمایشگر پانل لمسی، استفاده کنید. شماره گیر را برای افزایش روشنایی بچرخانید و برای کاهش آن برعکس بچرخانید.

کلید تنظیم صدا

برای نمایش صفحه وقتی می خواهید میزان صدا را برای برقراری ارتباط ازطریق فاکس تنظیم کنید یا برای تنظیم صدای هشدار وقتی خطا روی می دهد، فشار دهید. تنظیم صداها

کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه]

برای نمایش کل تعداد صفحه های مورد استفاده برای عملیات هایی مانند کپی یا چاپ در نمایشگر پانل لمسی، فشار دهید. همچنین می توانید شماره سریال و نشانی IP دستگاه و اطلاعات دستگاه مربوط به محصولات اختیاری را بررسی کنید. بررسی تعداد برگه ها برای کپی/چاپ/فاکس/اسکن

کلید [پاک کردن]

برای پاک کردن مقادیر یا نویسه های وارد شده، فشار دهید.

کلید [توقف]

ارسال کار یا چاپ کار را متوقف می کند. لغو کارهای ارسال/چاپ

قلم لمسی پانل

هنگام اجرای نمایشگر پانل لمسی، مانند وارد کردن نویسه ها استفاده کنید.

کلید [شروع]

برای شروع کپی یا اسکن اسناد اصلی، فشار دهید.

نشانگرخطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می دهد، چشمک می زند یا روشن می شود.
اگر نشانگر خطا چشمک می‌زند، دستورالعمل‌هایی را که در نمایشگر پانل لمسی نمایان می‌شوند دنبال کنید. برطرف کردن گیر کاغذ
اگر نشانگر خطا چراغ قرمز ثابتی دارد، با فروشنده Canon مجاز محلی تماس بگیرید.

نشانگرپردازش/داده‌ها

زمان انجام عملیات هایی مانند ارسال یا چاپ، چشمک می زند. زمانی که اسناد اصلی در انتظار پردازش باشند، به رنگ سبز روشن می شود.

کلید [بازنشانی]

برای لغو تنظیمات و بازیابی تنظیمات تعیین شده قبلی فشار دهید.

شناسه کلید (ورود/خروج سیستم)

برای ورود به سیستم در زمانی که احراز هویت لازم است، این کلید را فشار دهید. بعد از اینکه از دستگاه استفاده کردید، این کلید را دوباره فشار دهید تا خارج شوید. ورود به دستگاه
6W1Y-01K