اعلان پایان کپی از طریق ایمیل

 
می توانید ایمیلی دریافت کنید که به شما اعلان می کند که کپی اسناد اصلی به پایان رسیده است. هنگام کپی حجم بالای اسناد یا کپی های رزرو شده (روش های اصلی کپی کردن)، لازم نیست کنار دستگاه منتظر بمانید تا کار چاپ تمام شود.
مقصد ایمیلی که پایان عملیات را اعلام می کند، باید از Address Book مشخص شود. از قبل مقصد مورد نظر را ثبت کنید. ثبت مقصد در Address Book
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
تنظیمات کپی را بر حسب نیاز مشخص کنید. روش های اصلی کپی کردن
4
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
5
<Job Done Notice> را فشار دهید.
6
یک آدرس ایمیل را از Address Book انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
برای کسب اطلاعات در مورد نحوه مشاهده و استفاده از Address Book، به Address Book مراجعه کنید.
7
<Close> را فشار دهید.
8
را فشار دهید.
اسناد اسکن و کپی آغاز می شود. وقتی کپی پایان یافت، ایمیل اعلان به آدرس مشخص شده ارسال می شود.
6W1Y-04E