عملکرد‌ های لینک شده به Cloud Service

شما می توانید بسته به مدل دستگاه مورد استفاده خود، وضعیت استفاده از دستگاه و کاربر را با لینک شدن به Cloud Service بررسی کنید.

uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW)

با ایجاد "مستأجرین" در cloud و ثبت اطلاعات کاربر و دستگاه ها، می توانید بدون ایجاد یک سرور از عملکردهای زیر استفاده کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به دستورالعمل ایجاد و دسترسی به یک مستأجر، با نماینده مجاز محلی Canon تماس بگیرید.
برای اطلاع از جزئیات uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW)به "First Steps Guide" مراجعه کنید.

"عملکردهای تأیید اعتبار" که یک محیط استفاده ایمن دستگاه ایجاد می کند

با ثبت کاربران و دستگاه ها در uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW)، می توانید یک محیط چاپ ایمن و شخصی سازی شده را بدون نیاز به سرور محلی ایجاد کنید. برای مثال در این محیط، می توانید به جلوگیری از مشکلاتی مانند وقتی که یک کاربر چاپ های به جا مانده از جانب شخصی دیگر را دریافت می کند، کمک کنید یا می توانید صفحه نمایش دستگاه را فقط برای خودتان سفارشی کنید.
موارد زیر را می توان با استفاده از عملکرد تأیید اعتبار uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW) اجرا نمود:
مدیریت اطلاعات کاربر برای عملکرد تأیید اعتبار
مدیریت اطلاعات تأیید اعتبار مانند کارت های شناسایی و ‌پین ها
تغییر روش تأیید اعتبار و سیستم تأیید اعتبار*
*فقط برای سرپرستان

"عملکرد حسابداری و گزارش دهی" که بررسی گزارشات و هزینه ها را میسر می کند

این عملکرد استفاده از دستگاه های ثبت شده/متصل شده به یک مستأجر یکسان را روی uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW) محاسبه می کند و سپس یک گزارش تهیه می کند. با لینک شدن به عملکرد تأیید اعتبار uniFLOW Online Express (ارائه آنلاین uniFLOW)، این عملکرد به شما امکان می دهد گزارشات استفاده هر کاربر را بررسی کنید و جدول هزینه ها را برای هر صفحه کپی/اسکن شده تهیه کنید تا بتوانید هزینه هر دستگاه را محاسبه/بررسی کنید.

"عملکرد اسکن ساده" که داده های اسکن شده را به یک آدرس ایمیل یا Cloud ارسال می کند

این عملکرد به شما امکان می دهد اسناد اسکن شده را به آدرس ایمیل خود (اسکن و ارسال به خودم) ارسال کنید یا آنها را مستقیماً در سرویس cloud خارجی ذخیره نمایید.
مشخصات اصلی
عملکرد تأیید اعتبار
روش ثبت کاربر
لینک کردن حساب Office 365TM
بارگذاری در فرمت CSV
ثبت کاربران از طریق ایمیل
ورود دستی
سیستم تأیید اعتبار کاربر
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM ادغام شده با Active Directory Federation Services
Active Directory در شرکت شما
لینک شدن به خدمات SNS خارجی (ورود يكپارچه)
روش تأیید اعتبار
پین
کارت شناسایی
کارت شناسایی + پین
عملکرد حسابداری و گزارش دهی
نوع گزارش
گزارش استفاده هر کاربر
گزارش استفاده هر دستگاه
گزارشات کپی/چاپ/اسکن/فاکس همه کاربران
گزارشات کپی/چاپ/اسکن/فاکس همه دستگاه ها (تمام دوره های زمانی)
گزارشات کپی/چاپ/اسکن/فاکس همه دستگاه ها (دوره زمانی مشخص)
عملکرد اسکن ساده
عملکرد ارسال/ذخیره
اسکن و ارسال به خودم (ارسال یک ایمیل)، اسکن در Google Drive
فرمت فایل
TIFF،‏ PDF
6W1Y-0C8