نصب گزینه های سیستم

 
هنگام استفاده از گزینه های سیستم، ممکن است لازم باشد با امتیازات سرپرست وارد سیستم شوید تا بتوانید مجوزها را ثبت کنید. برای ثبت یک مجوز، به شماره ای نیاز دارید که روی گواهی شماره دسترسی به مجوز چاپ شده است. پیش از شروع به کار، مطمئن شوید که این شماره را در اختیار دارید. حتی اگر دستگاه به شبکه متصل نباشد، شما می توانید ثبت مجوز را انجام دهید.
1
یک آزمایش برقراری ارتباط اجرا کنید.
امتحان کنید که آیا می توانید مجوز را روی شبکه ثبت کنید یا خیر.
1
را فشار دهید.
2
<Management Settings>  <License/Other>  <Register/Update Software>  <Software Management Settings> را فشار دهید.
3
<Test Communication> را فشار دهید.
پیام <Do you want to test communication?> نشان داده می شود.
4
<Yes> را فشار دهید.
نتایج آزمایش برقراری ارتباط نمایش داده می شوند.
اگر <NG> نمایش داده شد، بررسی کنید که کابل LAN متصل باشد و تنظیمات شبکه به صورت صحیح پیکربندی شده باشند. تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم
اگر نمی توانید به شبکه وصل شوید، مجوز را به صورت آفلاین ثبت کنید. وقتی ثبت روی شبکه امکان پذیر نباشد
2
را فشار دهید.
3
<Management Settings>  <License/Other>  <Register/Update Software>  <Install Applications/Options> را فشار دهید.
4
<License Access Number> را فشار دهید، و شماره دسترسی به مجوز را وارد کنید.
5
شماره را تأیید کنید، و <Start> را فشار دهید.
6
فایل را برای نصب انتخاب کنید و <Install> را فشار دهید.
اگر صفحه نمایش توافق نامه مجوز نمایش داده شد، اطلاعات را بررسی کنید و <I Agree> را فشار دهید.
7
    <Apply Set. Chng.>  <Yes> را فشار دهید.

وقتی ثبت روی شبکه امکان پذیر نباشد

اگر به دلایلی دستگاه قادر به اتصال به شبکه نباشد، مجوز را به صورت آفلاین ثبت کنید. ابتدا کلید مجوز را با استفاده از یک رایانه متصل به شبکه دریافت کنید، سپس با وارد کردن این کلید مجوز در دستگاه، آنرا ثبت کنید. برای دریافت کلید مجوز، به شماره ای که روی گواهی شماره دسترسی به مجوز چاپ شده و همچنین به شماره سریال دستگاه نیاز دارید.
1
به وب سایت ثبت مجوز دسترسی پیدا کنید (http://www.canon.com/lms/license/) و کلید مجوز را دریافت نماید.
دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید و شماره دسترسی به مجوز و شماره سریال را وارد کنید تا کلید مجوز را دریافت نمایید.
2
را فشار دهید.
3
<Management Settings>  <License/Other>  <Register License> را فشار دهید.
4
کلید مجوز را وارد کنید.
5
<Start>  <OK> را فشار دهید.
6
    <Apply Set. Chng.>  <Yes> را فشار دهید.
تأیید شماره سریال
وقتی کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید، شماره سریال در انتهای سمت چپ صفحه نمایش نشان داده می شود. همچنین شماره سریال را می توان از طریق صفحه پورتال Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تأیید نمود.
6W1Y-0C3