لغو چاپ

می توانید چاپ را قبل از اینکه پایان یابد لغو کنید. می توانید چاپ را از صفحه کنترل دستگاه نیز لغو کنید. بررسی وضعیت و سابقه چاپ
1
روی نماد چاپگر در سینی سیستم در پایین سمت راست صفحه دو بار کلیک کنید.
زمانی که نماد چاپگر نشان داده نمی شود
پوشه چاپگر را نمایش دهید و روی نماد دستگاه کلیک یا دو بار کلیک کنید.
2
سند مورد نظر را برای لغو کردن انتخاب کنید و روی [Document]‏  [Cancel] کلیک کنید.
اگر نمی توانید سند مورد نظر را برای لغو کردن پیدا کنید، سند قبلاً به دستگاه ارسال شده است. در این صورت، نمی توانید چاپ را از رایانه لغو کنید.
3
روی [Yes] کلیک کنید.
چاپ لغو می شود.
1
روی نماد چاپگر در "داک" (نوار برنامه) کلیک کنید.
2
سند مورد نظر را برای لغو کردن انتخاب کنید و روی [Delete] یا کلیک کنید.
چاپ لغو می شود.
6W1Y-060