استفاده از Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2)

می توانید با راه اندازی Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) از یک برنامه مانند Adobe Photoshop و Microsoft Office Word، سند اصلی را اسکن کنید. اسناد اسکن شده با استفاده از عملکردهای برنامه قابل ویرایش یا ذخیره شدن هستند. قبل از استفاده از Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) باید مراحلی را انجام دهید. آماده سازی برای استفاده Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2)
برای اطلاع از محیط های سیستمی که در آن Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) قابل استفاده است، به راهنمای Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) مراجعه کنید.
بسته به نسخه سیستم عامل Windows که استفاده می کنید، ممکن است صفحات Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) این بخش با صفحات شما فرق داشته باشد.
راه اندازی Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) به برنامه های سازگار با TWAIN نیاز دارد. برای اطلاع از اینکه برنامه از TWAIN پشتیبانی می کند یا خیر به راهنمای برنامه مراجعه نمایید.

راهنمای Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2)

با کلیک کردن روی [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] در صفحه Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2)، صفحه نمایش راهنما نشان داده می شود. برای مشاهده اطلاعاتی که در راهنمای کاربر وجود ندارد، از جمله ویژگی های درایور و نحوه تنظیم این ویژگی ها، به "راهنما" مراجعه کنید.

آماده سازی برای استفاده Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2)

بعد از نصب Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) روی رایانه (نصب درایورها)، مراحل زیر را برای اتصال Color Network ScanGear 2 (لوازم اسکن شبکه رنگی 2) به دستگاه دنبال کنید.
1
روی [Start] [All Programs]   [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool] کلیک کنید.
2
دستگاه را جستجو کنید.
تعیین آدرس IP یا نام میزبان دستگاه
1
روی [Specify Address] کلیک کنید و آدرس IP یا نام میزبان دستگاه را در کادر متنی [IP Address or Host Name] وارد کنید.
جستجوی خودکار دستگاه
1
روی [Search for Scanners on the Network] کلیک کنید.
2
گزینه [IP Address] یا [IP Address or Host Name] را از لیست کشویی [Address Displayed in Search Result] انتخاب کنید و روی [Search] کلیک نمایید.
3
برای انتخاب دستگاه از کادر لیست [Search Results] کلیک کنید.
3
روی [OK] کلیک کنید.
کادر محاوره [Select Scanner] بسته می شود.
4
بررسی کنید این دستگاه انتخاب شده باشد و روی [Exit] کلیک کنید.
برای بررسی اینکه به درستی وصل شده باشد، روی [Test Connection] کلیک کنید.
6W1Y-078