پیامی مبنی بر تماس با فروشنده مجاز محلی Canon نشان داده می شود

اگر دستگاه به دلیل وجود مشکل نتواند به طور عادی کار کند، پیامی روی نمایشگر صفحه لمسی نمایش داده می شود. طبق پیام نشان داده شده به مرجع مناسب مراجعه کنید.

وقتی پیامی مبنی بر تماس با فروشنده مجاز محلی Canon نشان داده می شود

1
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
کلید اصلی برق دستگاه را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود (خاموش کردن دستگاه)، حداقل 10 ثانیه بعد از خاموش شدن نشانگر برق اصلی منتظر بمانید و سپس دوباره دستگاه را روشن کنید (روشن کردن دستگاه).
توجه داشته باشید زمانی که دستگاه را خاموش می کنید داده های در انتظار پردازش پاک می شوند.
2
اگر پیام هنوز نشان داده می شود، اطلاعات زیر را آماده کنید.
نام محصول
فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری کردید
مشکل (عملیات خاصی که انجام دادید و نتیجه و علائم)
کدی که روی نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می شود
ممکن است چند کد نشان داده شود.
3
دستگاه را خاموش کنید، دو شاخه برق را جدا کنید و با فروشنده مجاز محلی Canon تماس بگیرید.
سیم برق را هنگامی که دستتان خیس است متصل یا جدا نکنید، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
هنگام قطع کردن سیم برق، همیشه دوشاخه را بگیرید. کشیدن سیم برق ممکن است باعث بیرون آمدن مغزی سیم یا قطع شدن آن، یا آسیب دیدن سیم برق به شکلهای دیگر شود. اگر سیم برق آسیب ببیند، می تواند موجب هرز رفتن جریان برق و منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

وقتی دکمه <Limited Functions Mode> نشان داده می شود

می توانید قبل از حل کردن مشکل، با محدود کردن عملکردها به استفاده از دستگاه ادامه دهید.
1
<Limited Functions Mode> را فشار دهید.
2
برای راه اندازی مجدد دستگاه، <Yes> را فشار دهید.
دستگاه با حالت "عملکردهای محدود" مجدداً راه اندازی می شود.
وقتی مشکل برطرف شد، پیامی که درخواست می کرد با فروشنده مجاز محلی Canon تماس بگیرید، از پایین سمت چپ صفحه پاک می شود.
عملکردهایی که هنگام محدود شدن عملکرد چاپ در دسترس است:
Fax،‏ Scan،‏ Remote Scanner،‏ Tutorial،‏ Quick Menu،‏ Status Monitor،‏ Remote UI
عملکردهایی که هنگام محدود شدن عملکرد اسکن در دسترس است:
Access Stored Files،‏ Fax/I-Fax Inbox،‏ Print،‏ Tutorial،‏ Quick Menu،‏ Status Monitor،‏ Remote UI
بسته به خطا، فرایند ذخیره اطلاعات سیستم بعد از بروز خطا اجرا می شود. دستگاه را خاموش نکنید تا این فرایند تکمیل شود.

وقتی پیام <This function is currently unavailable. You can use other functions from [Home].> نشان داده می شود

این پیام هنگامی نشان داده می شود که عملکردی غیرمجاز در حالت عملکرد محدود انتخاب شود یا عملکرد چاپ یا اسکن غیرمجاز شده باشد. عملکرد دیگری را از صفحه <Home> انتخاب کنید. برای اطلاع از عملکردهای در دسترس، به (وقتی دکمه <Limited Functions Mode> نشان داده می شود) رجوع کنید.
6W1Y-0J4