הוספת חתימה דיגיטלית לקבצים שנשלחו

בעת הוספת חתימה דיגיטלית למסמך סרוק הנשלח בפורמט קובץ מסוים, ניתן לאשר כי המסמך לא שונה וכי יוצר המסמך מתחייב עליו. המכשיר יכול להוסיף חתימת התקן או חתימת משתמש למסמכים.
חתימת התקן
 
חתימת ההתקן עושה שימוש במנגנון עם מפתח ואישור, ומאפשר לנמען של מסמך סרוק לאמת כי הוא נוצר במכשיר. הנמען יכול לבדוק איזה מכשיר שימש ליצירת המסמך, כמו גם אם המסמך שונה. לפני שניתן להוסיף חתימת התקן, יש ליצור במכשיר את המפתח ואת האישור (אישור התקן) המשמשים עבור חתימת ההתקן. יצירת אישור חתימה עבור התקן
חתימת משתמש
 
חתימת המשתמש קשורה לפונקציות ניהול אימות אישי, ומאפשרת לנמען של מסמך סרוק לאמת מי יצר אותו. בדומה לחתימת ההתקן, חתימת המשתמש מאפשרת לנמען לבדוק האם המסמך שונה אחרי הוספת החתימה. נדרשת אפשרות מערכת כדי להשתמש בפונקציה זו (אפשרויות מערכת). לפני שניתן יהיה להוסיף חתימת משתמש, יש לרשום מפתח ואישור (אישור משתמש) עבור כל אחד מהמשתמשים באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. רישום אישור חתימת משתמש
למידע אודות אימות אישורים, רישום אישורים ברשימת האישורים המהימנים, ואימות חתימות מצד הקורא, ראה את התיעוד אודות התוכנות התומכות בפורמט PDF (כגון Adobe Reader/Adobe Acrobat)
ניתן להגדיר חתימות דיגיטליות מרובות עבור קובץ אחד. במקרה זה, חתימות התקן מוחלות לפני חתימות משתמש.
אם נמען מאמת PDF או XPS שנוספו לו חתימות מרובות באמצעות תוכנות שתומכות בפורמט PDF (כגון Adobe Reader/Adobe Acrobat) או פורמט XPS (כגון XPS Viewer), רק החתימה האחרונה שנוספה לקובץ תהיה חוקית. שימוש בחתימת התקן גורמת למסמך להיות מטופל כאילו נערך בו שינוי.
לא ניתן להעביר מסמך I-fax שהתקבל עם חתימת משתמש מהמכשיר.
המלצות
הצגת חתימה דיגיטלית (חתימה גלויה)
ניתן להציג מידע אודות חתימה דיגיטלית בעמוד הראשון של המסמך, דבר המקל על הקורא לראות אם החתימה הדיגיטלית נוספה. רק מסמכי PDF תומכים בחתימות גלויות. הוספת חתימה דיגיטלית
6W21-0A1