אפשרויות מערכת

על ידי התקנת אפשרויות הקשורות למערכת, ניתן לשפר עוד את הביצועים של המכשיר.

ערכת מדפסת PS

אפשרות זו מאפשרת לך להשתמש במכשיר כמדפסת PS.

ערכת הדפסת ברקוד

אפשרות זו מאפשרת להדפיס ברקודים. לפרטים נוספים, ראההדפסות ברקוד באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

ערכת גופנים בינלאומיים PCL

אפשרות זו מאפשרת להוסיף את הגופנים הבאים עבור מדפסת PCL. לפיכך, תוכל להפיק פלט עם שפות מרובות בסביבת SAP Unicode.
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה היפנית)
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה הקוריאנית)
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה בסינית פשוטה)
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה בסינית מסורתית)
על מנת לתמוך בהבדלים בעיצוב התווים כתלות באזור, מופעלות ארבע גרסאות גופן.

לוח פקס G3 גדול

"לוח פקס G3 גדול" מאפשר לך לשלוח ולקבל פקסים. ניתן גם לשלוח מסמכים שנוצרו ביישומים ישירות מהמחשב דרך הרשת. שליחה וקבלה של פקסים
מנהל התקן הפקס שמאפשר שליחה וקבלה של פקסים דרך מחשב הינו כלול.

ערכת פקס מרוחק

יש צורך באפשרות זו כדי להשתמש בפונקציית הפקס המרוחק. גם אם המכשיר אינו מצויד בלוח פקס, ניתן לשלוח פקסים דרך מכשיר אחר שמותקן בו לוח פקס והוא מחובר לאותה רשת. שימוש בפקסים מרוחקים

ערכת Universal Send Trace & Smooth PDF

אפשרות זו שימושית כאשר משתמשים בפונקציית השליחה במכשיר. היא מאפשרת להמיר את הטקסט ואת ציורי הקו בתמונה שנסרקה לנתוני מתאר מדורגים. ניתן לחלץ את נתוני המתאר (Trace) ולהשתמש בהם ב-Adobe Illustrator. ניתן להחיל את תהליך ההחלקה גם על הטקסט של נתוני הפריסה על מנת שהוא ייראה פחות משונן כאשר הוא מוצג במסך מחשב או בתדפיס.

ערכת Universal Send Digital User Signature

אפשרות זו מאפשרת להשתמש בפונקציית השליחה במכשיר תוך שמירה על האבטחה. היא מאפשרת לשלוח קובץ PDF או XPS עם חתימת משתמש דיגיטלית ייחודית המתקבלת מרשות אישורים. הדבר מאפשר לנמען של קובץ PDF או XPS לוודא איזה משתמש חתם עליו. הוספת חתימה דיגיטלית לקבצים שנשלחו

תבניות קובץ והצורך במוצרים אופציונליים

ייתכן שיהיה צורך במוצרים אופציונליים, כתלות בתבנית הקובץ ובפונקציה שבהן ברצונך להשתמש. ראה בטבלה הבאה.
-:
פונקציה סטנדרטית
:
נדרשים מוצרים אופציונליים
תבנית קובץ (הגדרה מפורטת)
סריקה ושליחה/סריקה ואחסון
JPEG
-
TIFF
-
‎PDF‎‏; התוויה והחלקה
‎PDF‎‏; דחיסה
-
PDF (OCR (עם חיפוש טקסט))
-
PDF (הצפנה)
-
PDF (חתימת התקן)
-
PDF (‏‏חתימת משתמש)
PDF (פירמוט ל-PDF/A)
-
XPS (דחיסה)
-
XPS (OCR (עם חיפוש טקסט))
-
XPS (חתימת התקן)
-
XPS (‏‏חתימת משתמש)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
ניתן להשתמש בתבניות הקובץ הבאות בפונקציה 'גישה לקבצים שמורים' JPEG, TIFF, PDF, XPS. כדי להדפיס קבצים בתבניות אחרות, העברת את הקבצים למחשב והדפס באמצעות מנהל התקן מדפסת וכדומה.
6W21-0KL