משלוח הודעות דוא"ל כאשר מתרחשת טעות

אתה יכול להודיע לכתובת דוא"ל שצוינה מראש, כאשר יש צורך בהחלפת הטונר או יש חסימת ניר שיש צורך לפנותה, וכדומה.

ציון היעד והמידע לצורך המשלוח

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
ציין את ההגדרות לפי הצורך.
[Destination to Notify]
הזן את כתובת הדוא"ל
[Notify When]
בחר את המידע למשלוח.
ניתן לרשום עד חמישה יעדים.
5
לחץ על [OK].
התוצאה של משלוח הדוא"ל נותנת לבדיקה [Status Monitor/Cancel]בתוך [Job Log].
הגדרות אלה ניתנות להיעשות על ידי משתמש שיש לו הרשאות מנהל.
הגדרות אלה ניתנו לייבוא מאת\מיוצאות אל מכשירים מאותה סידרה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
6W21-0C2