יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR)

אישורים שמופקים במכשיר זה אינם כוללים חתימת CA, וזה עלול לגרום לשגיאות תקשורת עם עמיתי תקשורת. כדי לבקש אישור עם חתימת CA, נדרשים נתוני בקשה לחתימת אישור (CSR). משתמש שמתחבר עם הרשאות מנהל יכול להנפיק CSR.

יצירת מפתח ו-CSR

ניתן להנפיק מפתח ו-CSR במכשיר. ניתן להציג את נתוני ה-CSR על המסך ולייצא אותם כקובץ.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management] [Key and Certificate Settings]
4
לחץ על [Generate Key...].
5
לחץ על [Key and Certificate Signing Request (CSR)].
6
קביעת התצורה של הפריטים הדרושים עבור המפתח והאישור.
[Key Name]
הזן את השם עבור המפתח. קבע שם שיהיה לך קל למצוא כאשר יוצג ברשימה.
[Signature Algorithm]
בחר את אלגוריתם Hash לשימוש עבור החתימה.
[Key Algorithm]
בחר את אלגוריתם המפתח, וציין את אורך המפתח אם [RSA] נבחר, או ציין את סוג המפתח אם [ECDSA] נבחר.
[Country/Region]
בחר את קוד המדינה מהרשימה, או הזן אותו ישירות.
[State]/[City]
הזן את המיקום.
[Organization]/[Organization Unit]
הזן את שם הארגון.
[Common Name]
הזן את כתובת ה-IP או את שם FQDN.
בעת הדפסת IPPS בסביבת Windows, הקפד להזין את כתובת ה-IP של המכשיר.
נדרש שרת DNS כדי להזין את ה-FQDN של המכשיר. הזן את כתובת ה-IP אם לא נעשה שימוש בשרת DNS.
7
לחץ על [OK].
נתוני ה-CSR מוצגים.
אם ברצונך לשמור את נתוני ה-CSR בקובץ, לחץ על [Store in File] וציין את המיקום לשמירה.
המפתח שהנפיק את ה-CSR מוצג במסך רשימת המפתח והאישור, אך לא ניתן להתשמש בו בנפרד. כדי להשתמש במפתח זה, יש לרשום את האישור שמופק מאוחר יותר ומבוסס על ה-CSR. רישום אישור עבור מפתח

רישום אישור עבור מפתח

ניתן לרשום את האישור שהוחל והונפק על בסיס ה-CSR.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management] [Key and Certificate Settings].
4
ברשימת ה- [Certificate], לחץ על עבור האישור שברצונך לרשום.
5
לחץ על [Register Certificate...].
6
רישום האישור.
לחץ על [Browse...], ציין את הקובץ (אישור) להתקנה, ולחץ על [Register].
6W21-0AF