הדפסה באמצעות שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל (Android)

אם מסוף Android שלך תומך ב-Default Print Service (שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל), תוכל להדפיס מה-Default Print Service (שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל) של מסוף ה-Android.
כדי להדפיס עם המכשיר באמצעות Default Print Service (שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל), הכרחי להפעיל את Mopria®.
אישור הגדרות Mopria®
כדי להשתמש במכשיר/מדפסת Canon מה-Default Print Service (שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל) של מסוף Android שלך, עליך להגדיר תחילה את ההגדרות הבאות במסוף Android שלך.
הפעל את Default Print Service (שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל).
השבת את Mopria®‎‏ או הסר את ההתקנה.
השבת את Canon Print Service (שירות הדפסה Canon) או הסר את התקנתו.
6W21-08C