קישור עם מכשירים ניידים

קישור המכשיר למכשירים ניידים, כמו טלפונים חכמים וטאבלטים, מאפשר להדפיס ולסרוק בקלות באמצעות אפליקציות. בנוסף לכך, ניתן להפעיל את המכשיר ממכשירים ניידים באמצעות שליטה מרחוק כדי לאפשר את מצב ההדפסה וכדי לשנות הגדרות במכשיר.
בהתאם למכשיר הנייד, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כראוי.
6W21-080