Skriva ut listor

Du kan skriva ut en lista över alla filer som har lagrats i en brevlåda.
1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Skriv ut lista].
OBS!
Även om du sorterar listan över lagrade filer genom att trycka på [Namn] eller [Datum/tid], skrivs fillistan ut i den ordning som filerna lagrades i brevlådan.
3.
Tryck på [Ja].

OBS!
Listor kan endast skrivas ut om papper med formaten A3, A4 eller A4R (normalt, återvunnet, tunt eller färg) har fyllts på i en papperslåda som har satts till "På" i [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering). Om [Beakta papperstyp] för [Kopia] är inställt på 'På' i [På/av för automatiskt papperslådval], kan du dock inte skriva ut från en papperskälla med färgat papper inställt. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda".)
Följande information skrivs ut: brevlådans nummer, typ av fil, filnamn, pappersformat, antal sidor, användarens namn samt datum och tid.
6Y5R-12X