Åtkomst lagrade filer

Använd filer som lagrats i maskinen.

Skicka och skriv ut filer lagrade i maskinen genom att följa de procedurer som beskrivs i den här kategorin.
Genom att konfigurera ett nätverk, kan du även dela dina lagrade filer.
Platser för datalagring
Använda data lagrade i maskinen
Skicka lagrade filer
Skriva ut olika information i kombination
6Y5R-12C