Pappersval

VIKTIGT!
Tänk på att ange korrekt papperstyp. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig, papperet kan fastna och utrustningen kan gå sönder.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Tryck på [Välj papper] → välj önskad papperstyp för utskrift.
OBS!
Om du trycker på [Detaljer], visas detaljerad information om det valda papperet.
Om du trycker på kan du växla till att visa en bild av enheten. För mer information, se "Ändra standardvisning för skärm för papperslista "
Välja ett pappersformat som är påfyllt i ett pappersmagasin:
Välj önskat pappersformat.
Du kan välja [Auto] om du vill välja pappersformatet automatiskt.
OBS!
Om [På/av för automatiskt papperslådval] har satts till "Av" för en viss papperskälla, kan du inte skriva ut på papper som fylls på i den papperskällan i läget Automatiskt pappersval. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda".) Även om [På/av för automatiskt papperslådval] har satts till På för en papperskälla, kanske automatiskt pappersval inte kan utföras, beroende på papperstyp. Om du vill använda papper i ett magasin för vilket automatiskt pappersval inte kan utföras, anger du pappersmagasin manuellt och utför utskriften.
anger att papperet har placerats vertikalt, och att det har placerats horisontellt. Suffixet <R> (t.ex. i A5R) för ett pappersformat anger att papperet har fyllts på i ett pappersmagasin eller Long Sheet Tray-D horisontellt.
Du kan använda papper med udda format (eget format)* (139,7 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm.
Om du vill använda papper som inte har standardformat måste du först registrera pappersformatet.(Se "Registrera/redigera/ta bort egna pappersformat".)
* Långa ark (210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 1 300 mm) kan användas närLong Sheet Tray-D har monterats.
5.
Tryck på [OK].

VIKTIGT!
Om du vill skriva ut ett scannat dokument vars format har angetts som [A3+] i Välj dokumentformat, fyller du på med papper i formatet 305 x 457 mm eller 320 x 450 mm (SRA3).
OBS!
Om [Standardalternativ för långt universalfack] har satts till "På" i [Preferenser] (Inställningar/Registrering), visas även de lagrade standardvärdena. (Se "Registrera långt ark för universalfack".)
För anvisningar om hur du fyller på papper i Long Sheet Tray-D, se "Fylla på papper i Long Sheet Tray-D (tillval)"
För mer information om papperstyper, se "Tillåtet pappersmaterial"
6Y5R-138