Placera bild

I det här läget kan du placera en redan scannad bild som har lagrats i minnet (en bildform) på det resulterande dokumentet.
OBS!
För att du ska kunna använda Placera bild måste bildformen ha registrerats i förväg i maskinen. (Se "Ange utmatningsfack i stacker".)

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Tryck på [Alternativ] → [Placera bild].
5.
Tryck på [Ställ in] för den sida av papperet som du placerar ovanpå.
VIKTIGT!
<Baksida> kan bara väljas för dubbelsidig utskrift.
För att ange samma inställningar som <Framsida> för <Baksida>, tryck på [Samma som framsida].
6.
Markera den bildform som du vill placera ovanpå originalet → tryck på [OK].
Om du vill skriva ut och kontrollera en registrerad bildform, tryck på [Kontrollera utskrift] → välj pappersformatet → tryck på [Starta utskrift].
Bildformer som lagrats med RGB-format anges med ikonen . Bildformer som lagrats med CMYK-format anges med ikonen . (Färgbildformer anges med en färgikon.)
Om du vill kontrollera den detaljerade informationen för den valda bildformen, tryck på [Detaljer].
7.
Välj önskad typ av formsammansättning.
Om du väljer [Transparent] justerar du halvtonstätheten genom att trycka på [-] eller [+].
8.
Tryck på [Ändra] för <Välj färg> → välj [Auto (färg/S&V)], [Svartvitt] eller [Enfärg] → tryck på [OK].
OBS!
Om färgformatet i den valda bildformen är CMYK kan du bara välja [Auto (färg/S&V)].
Om du väljer [Enfärg], välj en färg → tryck på [OK].
9.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Om bildens storlek skiljer sig från originalet, kanske inte det här läget fungerar på rätt sätt. Använd bildform med samma format och original för det här läget.
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på filens innehåll och bildformen.
Tätheten för bilder med CMYK-format kan bli ljusare när du skriver ut med läget Placera bild.
Moiréeffekter (ett skimrande vågmönster) kan uppträda, beroende på filens innehåll och bildens form.
OBS!
Du kan registrera upp till 100 bildformer. Detta antal varierar emellertid beroende på hårddiskens kapacitet.
Läget Placera bild kan inte användas tillsammans med bilder som har upplösningar lägre än 600 x 600 dpi.
Andra utskriftslägen än Förflytta kan endast användas för att skriva ut bilder.
Läget Placera bild kan inte användas om bildformens upplösning och filen skiljer sig åt.
Du kan inte välja bildformer med olika upplösning för bak- och framsidan.
Kontrollutskriften är en provutskrift. Den faktiska utskriften kan variera något jämfört med kontrollutskriften.
6Y5R-13R