Perfect Binder-E

För mer information om specifikationerna till dessa tillbehör, se motsvarande handbok.

Tillåten papperstyp för limbindning

: Tillgänglig -: Ej tillgängligt
Papperstyp
Huvuddokument
Omslag
Iläggsblad
Passera genom
Tunt 2
(60 g/m2 till 63 g/m2)
-
Tunt 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
-
Normalt
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
*6
*1
Återvunnet 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
-
Återvunnet 2
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
*6
*1
Återvunnet 3
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
Färg
(64 g/m2 till 79 g/m2)
-
Tjockt 1
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
*2
Tjockt 2
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
*2
Tjockt 3
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
*5
Tjockt 4
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
Tjockt 5
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
Tjockt 6
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
*4
-
Tjockt 7
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
-
-
Tjockt 8
(326 g/m2 till 400 g/m2)
-
-
-
1-sidigt bestruket tunt
(70 g/m2 till 79 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 1
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
*6
*1
1-sidigt bestruket 2
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
*2
1-sidigt bestruket 3
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
*2
1-sidigt bestruket 4
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
*5
1-sidigt bestruket 5
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
1-sidigt bestruket 6
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
1-sidigt bestruket 7
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
*4
-
1-sidigt bestruket 8
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
-
-
1-sidigt bestruket 9
(326 g/m2 till 400 g/m2)
-
-
-
2-sidigt bestruket tunt
(70 g/m2 till 79 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 1
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
*6
*1
2-sidigt bestruket 2
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
*2
2-sidigt bestruket 3
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
*2
2-sidigt bestruket 4
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
*5
2-sidigt bestruket 5
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
2-sidigt bestruket 6
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
2-sidigt bestruket 7
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
*4
-
2-sidigt bestruket 8
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
-
-
2-sidigt bestruket 9
(326 g/m2 till 400 g/m2)
-
-
-
Matt bestruket tunt
(70 g/m2 till 79 g/m2)
-
Matt bestruket 1
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
*6
*1
Matt bestruket 2
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
*2
Matt bestruket 3
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
*2
Matt bestruket 4
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
*5
Matt bestruket 5
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
Matt bestruket 6
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
Matt bestruket 7
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
*4
-
Matt bestruket 8
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
-
-
Matt bestruket 9
(326 g/m2 till 400 g/m2)
-
-
-
Struktur 1
(80 g/m2 till 105 g/m2)
-
*6
-
Struktur 2
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
-
Struktur 3
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
-
Struktur 4
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
Struktur 5
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
Struktur 6
(210 g/m2 till 256 g/m2)
-
*3
-
Struktur 7
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
*4
-
Vellum 1
(80 g/m2 till 105 g/m2)
-
-
-
Vellum 2
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
-
-
Overheadfilm
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
-
Klar film
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
-
Genomskinlig film
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
-
Etiketter
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
-
Arkiv
(80 g/m2 till 105 g/m2)
*1
-
*1
Flikpapper 1
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
-
Flikpapper 2
(181 g/m2 till 209 g/m2)
-
-
-
Hålslaget 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
-
-
-
Hålslaget 2
(80 g/m2 till 105 g/m2)
-
-
-
Hålslaget 2
(80 g/m2 till 105 g/m2)
-
-
-
Syntetiskt (polypropylen)
-
-
-
Syntetiskt (polyester)
-
-
-
*1 Papper vars vikt är 80 g/m2 eller mer kan orsaka en spricka i ryggen när det används för huvuddokument på grund av dess styvhet.
*2 Papperstypen är tillåten när antalet papper som läggs i är 10 eller färre.
*3 För papper vars vikt är 250 g/m2 eller mer är endast papperstyper med korta fibrer tillåtna.
4* Endast papper på korta fibrer är tillåtna.
*5 Papperstypen är tillgänglig när antalet papper som läggs i är 10 eller färre. Papper vars vikt är 164 g/m2 eller högre är emellertid inte tillåtna.
*6 Papper vars vikt är 90 g/m2 eller mindre är inte tillåtna.
6Y5R-1AF