Systemmiljö

Enheten har stöd för följande miljöer.
Systemkrav för fjärrgränssnittet*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
macOS
Safari 11
Google Chrome
Kompatibel serverprogramvara för vidarebefordring av post
Microsoft Exchange Server 2007 SP3
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Lotus Domino R9.0
Sendmail 8.14.4
Kompatibel serverprogramvara för mottagning av post
Microsoft Exchange Server 2007 SP3
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Lotus Domino R9.0
Qpopper 4.0.19
Filservrar
FTP
Windows® Server 2008 SP2, Windows® Server 2008 R2 SP1: Internet Information Services 7.5
Windows® 7: Internet Information Services 7.5
Windows® Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows® 8.1, Windows® Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows® 10, Windows® Server 2016: Internet Information Services 10
macOS 10.9/10.10/10.11/10.12
Red Hat Linux 9
Solaris 10
Windows (SMB)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Windows® Server 2003 R2 SP2
Windows® Server 2008/Windows Server 2008 R2 SP1
Windows® Server 2012/Windows Server 2012 R2
Windows® Server 2016
macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13
Red Hat Linux 9
WebDAV
Windows® Server 2008 SP1, Windows® Server 2008 R2 SP1: Internet Information Services 7.5
Windows® 7: Internet Information Services 7.5
Windows® Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows® 8.1, Windows® Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows® 10, Windows® Server 2016: Internet Information Services 10
macOS Server 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13
Red Hat Linux 9
Solaris 10
LDAP-servrar
Windows® Server 2003 R2 SP2 med Active Directory
Windows® Server 2008 SP2 med Active Directory
Windows® Server 2012 med Active Directory
Windows® Server 2012 R2 med Active Directory
Windows® Server 2016 med Active Directory
Lotus Notes Domino R7 eller senare
Användarhandboken kan läsas på följande webbläsare:
Windows
Internet Explorer 9 eller senare
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome
macOS
Safari
Firefox
Chrome*2
Linux
Firefox
iOS
Safari*2
Android
Chrome*2
*1 Se till att du aktiverar cookies och JavaScript i webbläsarens inställningar.
2* Endast för användarhandböcker som laddats upp på internet.
6Y5R-1A4