Uppdatera den fasta programvaran (manuell)

I det här avsnittet beskrivs hur du uppdaterar den fasta programvaran utan att ansluta maskinen till ett externt nätverk.
Du kan uppdatera maskinens fasta programvara till den senaste versionen med hjälp av "Registrera/uppdatera programvara" från fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
För att utföra den proceduren behöver du den fasta programvaran som distribuerats separat.
För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)

1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Manuell uppdatering].
3.
Klicka på [Bläddra] → välj den fasta programvara du vill använda för uppdateringen → klicka på [Nästa].
4.
Klicka på [Ja].
När meddelandet <Den fasta programvaran har uppdaterats. Starta om enheten.> visas, startar du om maskinen.
6Y5R-024