Lägga till nya funktioner

Olika systemalternativ kan installeras i maskinen.
Du kan installera systemalternativ i maskinen med hjälp av funktionen Registrera/Uppdatera programvara.
Genom att installera systemalternativ kan du använda nya och anpassningsbara funktioner på maskinen. Du kan även avinstallera sådana program.

Systemtillbehör

Du kan installera följande systemalternativ i maskinen:
Sats för dataradering
Universellt sänd-kit för färg
Universellt sänd-kit, avancerade funktioner
Universellt sänd-kit, säkerhetsfunktioner

Installera program för systemalternativ

Hur program för systemalternativ installeras på maskinen varierar beroende på om installationen utförs med maskinen ansluten eller inte ansluten till ett externt nätverk. Se följande för att välja rätt metod:
Så här utför du installation med maskinen ansluten till ett externt nätverk:
Anslut till en leveransserver från maskinen och installera programmet för systemalternativet.
Så här utför du installation utan att ha maskinen ansluten till ett externt nätverk:
Använd den licensfil/licensnyckel som hämtas från licenshanteringssystemet för att installera systemalternativet.

OBS!
Licensregistrering kan vara nödvändig, beroende på systemalternativet.
Beroende på installerat systemalternativ kan du ladda ned handboken eller relaterad programvara för systemalternativet från följande URL-adress.
http://canon.com/fau/downloads
När du laddar ned handböcker och relaterad programvara för systemalternativ, ska du förbereda licensåtkomstnummercertifikatet som finns i paketet.
Om det inte finns någon handbok att ladda ned, se beskrivningen av funktionen i den här handboken.
För information om systemkraven för fjärrgränssnittet och preliminära steg för att starta fjärrgränssnittet, se"Systemmiljö" under "Systemspecifikationer" och "Innan du startar fjärrgränssnittet" under "Fjärrgränssnitt"
Flera användare kan inte använda funktionen "Registrera/uppdatera programvara" samtidigt.
6Y5R-01L