LISTA ÖVER SUMMA SIDOR

Du kan skriva ut listan över sidantal manuellt när du så önskar.
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

AVD.-ID

Om Hantering av avdelnings-ID har angetts, skrivs avdelnings-ID ut.
Avdelnings-ID:n skrivs ut i stigande ordning.

SID TOTALT

Skriver ut antalet sidor för Total utskrift, Kopiera, Scanna och Skriv ut.

SIDGRÄNS

Skriver ut sidgränserna för Total utskrift, Kopiera, Scanna och Skriv ut.
VIKTIGT!
Bara en administratör kan skriva ut listan med sidantal.

Skriva ut listan över sidantal

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Användarhantering] → [Hantering av avdelnings-ID].
3.
Tryck på [På] → [Summa sidor].
4.
Tryck på [Skriv ut lista] → välj typ för lista över totalt sidantal → tryck på [Starta utskrift].
De summor som avser utskriftsjobb utan avdelnings-ID (lämnats tomt) är det totala antalet räknarrapporter, mottagna I-Fax-dokument samt utskrifter från datorer som inte överensstämmer med ett registrerat avdelnings-ID. Sådana utskrifter kallas "utskrifter med okänt ID".
Om du trycker på [Stor 2 an- talshantering] räknas ett stort papper (A3) som två utskrivna sidor.
OBS!
Om du vill avbryta utskriften, tryck på [Avbryt].
Du kan stänga den skärm som visas under utskriften genom att trycka på [Stäng].
5.
Tryck på [OK] → [OK].
6Y5R-027