Skriva ut rapporter

Du kan skriva ut olika typer av rapporter från maskinen, för att kontrollera inställningar och loggar. Vissa rapporter skrivs ut automatiskt och vissa skrivs ut manuellt. Du kan också ange att vissa rapportera ska skrivas ut automatiskt bara när ett fel inträffar.
Du kan skriva ut följande typer av rapporter från maskinen.

Räknarrapport

Räknarrapporten innehåller det antal sidor som kopierats/skrivits ut och antalet slutförda sändjobb.

LISTA ÖVER SUMMA SIDOR

Sidantalslistan innehåller räknarinformation för Kopia, Scanna och Skrivare för varje avdelning.

LISTA ÖVER UTSKRIFTSLOGG

Utskriftslogglistan innehåller utskriftsjobbhistoriken.

LISTA ÖVER MOTTAGARE AV ENHETSINFORMATION

Listan över mottagare av enhetsinformation innehåller information om registrerade mottagare.

ENHETSINFORMATION - KOMMUNIKATIONSLOGG

Den här rapporten är en lista där du kan kontrollera sänd-, mottagnings- och åtkomstloggar för enhetsinformation.

LISTA ÖVER SÄNDJOBB

Den här rapporten används för att kontrollera en lista med jobb före sändning eller efter sändning.

S. RAPPORT

Den här rapproten används för att kontrollera om dokument har skickats korrekt till avsedda mottagare.

KOMMUNIKATIONSHANTERINGSRAPPORT S./M.

Den här rapporten är en lista där du kan kontrollera resultatet av alla sändningar och mottagningar.

Lista över vidarebefordringsvillkor

Du kan skriva ut innehållet i de aktuella inställningarna för vidarebefordring.

Lista över registrerade LDAP-servrar

Du kan skriva ut en lista över LDAP-serverinställningarna.

ADRESSLISTOR

Med den här rapporten kan du skriva ut och kontrollera innehåller i adressboken (adresslistorna 1 till 10 eller snabbvalsknappar) i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/Registrering).

Lagra loggrapport

Du kan skriva ut historiken för fillagring.

Användardatalista

Skriver ut registreringsinformationen för Inställningar/Registrering. Den här funktionen är användbar när du vill kontrollera inställningsdetaljer.

Fillista för brevlåda

Du kan skriva ut information för filerna som har lagrats i en brevlåda.

OBS!
Följande villkor måste vara uppfyllda för att en rapport ska skrivas ut:
Det finns ett pappersmagasin med [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) satt till "På”.
En av följande pappersformat har fyllts på i pappersmagasinet:
A3
A4
A4R
Det påfyllda papperet är av någon av följande typer:
Normalt
Återvunnet
Färg
Bestruket
Egen papperstyp (papper med följande inställningar: Basvikt: 64 g/m2 till 105 g/m2, Typ: Normal, Yta: Obestruket eller Återvunnet)
Men om [Beakta papperstyp] för Kopiera är satt till "På” i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar]
(Inställningar/Registrering), matas inte papper från papperslådorna med färgat papper angivet.
6Y5R-025