ADRESSLISTOR

Du kan manuellt skriva ut listan över den valda adresslistan manuellt när du så önskar.
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

ANSLUTANDE NAMN

Namnet på den angivna mottagaren.
När du skriver ut innehållet under en snabbvalstangent, skrivs tangentens nummer ut på den första raden.

KLASS

Den angivna mottagarens klass (sändläget).

ANSLUT. FAXADRESS

Om Klass är "FTP," "SMB" eller "WebDAV" (filserver):
Värdnamnet skrivs ut på den första raden och sökvägen på den andra.
Om klassen är "BREVLÅDA":
Skriver ut brevlådenumret.
Om Klass är "I-FAX" eller "E-POST":
I-Fax-adressen eller e-postadressen skrivs ut.
Om klassen är "GROUP":
Mottagarna i gruppadressen skrivs ut på den andra raden och fortsätter nedåt i en lista.
Om en filserver har lagrats i gruppadressen, skrivs det inte ut någon ytterligare information på den andra raden.
OBS!
En lista över sändningar via e-post, I-Fax, filserver och gruppmottagare skrivs ut på adresslistorna.

Skriver ut adresslistorna

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Adresslistor].
3.
Välj en av adresslistorna 1 till 10 eller [Snabbval] → tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Även om du har angett [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] till 'På' i [Ange mottagare] (Inställningar/registrering), skrivs alla mottagare i de valda adresslistorna ut (inklusive de som har lagrats med åtkomstnummer) ut i adresslistorna.
6Y5R-02K