LISTA ÖVER MOTTAGARE AV ENHETSINFORMATION

Du kan manuellt skriva ut listan med leveransmottagare för enhetsinformation när det behövs.
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

MOTTAGARE

IP-adresser till registrerade mottagarmaskiner.

MOTTAGNINGSBARA DATA

Data som kan tas emot hos registrerade mottagare.

AUTO LEVERANS

"På" skrivs ut om inställningar för automatisk leverans har angetts för den registrerade mottagaren. "Av" skrivs ut om inställningar för automatisk leverans inte har angetts för den registrerade mottagaren.

DATA FÖR AUTO LEVERANS

Den enhetsinformation som levereras automatiskt skrivs ut om Inställning för automatisk leverans har angetts för destinationen.
VIKTIGT!
Endast en administratör kan skriva ut listan med leveransmottagare för enhetsinformation. (Se "Administratörsinställningar".)

Skriva ut leveransmottagare

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Registrera mottagare] → [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [OK] → [OK].
6Y5R-029